Tên Seminar: Nghiệm thu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Đạo đức học 

 Thời gian: 7h30 ngày 8/10/2020

 Địa điểm: A1 401

 Người trình bày: ThS Lê Thị Nam An

 Đơn vị: Tổ triết học- Viện Khoa học xã hội và nhân văn.