Tên Seminar (tiếng Anh): Syllabus of Computer Architecture - A preparation for AUN-QA assessment
- Thời gian: 14h00, thứ Bảy, ngày 15/2/2020  
- Địa điểm: Phòng thực hành KTCN - 201  
- Người trình bày: ThS. Nguyễn Quang Ninh
- Đơn vị: Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính, Viện KT&CN