- Tên Seminar: Một số vấn đề cần trao đổi về Đề cương NCS: Nghiên cứu phân tích thành phần, cấu trúc hóa học của các chất từ loài dứa dại (pandanus tonkinesis Mart B. stone) bằng các phương pháp phân tích hóa lí hiện đại.
- Thời gian: 8h00, ngày 03/12/2020
- Người trình bày: Đinh Thị Huyền Trang
- Đơn vị: Ngành Hóa-Viện SPTN
- Địa điểm: Phòng làm việc GS,PGS –A1-204