- Tên Seminar: Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường THPT

- Thời gian: 14h00 ngày 9/9/2018

- Địa điểm: Phòng A1-201.

- Người trình bày: NCS Hoàng Xuân Bính.

- Đơn vị: Bộ monn PPGD Toán - Viện Sư phạm Tự nhiên.