- Tên seminar: Inequalities for sums of random variables in noncommutative probability spaces (Buổi 2)

- Thời gian: 7h30, Thứ 5 ngày 6 - 12 - 2018

- Địa điểm: A1.203

- Người báo cáo NCS. Đỗ Thế Sơn

- Đơn vị: Bộ môn Xác suất thống kê và Toán ứng dụng.