Tên seminar: Báo cáo về thiết kế bài giảng online cho cao học
Thời gian: 8h00 ngày Thứ Sáu 04 - 10 - 2019
Địa điểm: A1 304
Người báo cáo: Nguyễn Trung Hòa
Đơn vị: Ngành Toán Viện SPTN.