Tên Seminar: Nghiên cứu các loài thực vật có chứa tinh dầu ở vườn Quốc gia tỉnh Hà Tĩnh    

Thời gian: 8h thứ 3 ngày 15/10/2019

Địa điểm: phòng học nhà A1-201

Người trình bày: NCS Lê Duy Linh

Đơn vị: Viện SPTN