Tên seminar: rà soát chuẩn đầu ra khung CTĐT, ma trận ITU, kế hoạch giảng dạy đồ án môn học cho ngành Sư phạm Sinh học

Thời gian: 14h ngày 16/01/2020

Địa điểm: Văn phòng Viện SPTN

Người báo cáo: TS. Phạm Thị Hương

Đơn vị: Viện SPTN