- Thời gian: 14h30, Chiều thứ Sáu, ngày 18/09/2020
- Địa điểm: Nhà A1-301 
- Người báo cáo: NCS. Trịnh Công Sơn
 - Tên đề tài: "Rèn luyện kỹ năng thiết kế và sử dụng tình huống dạy học tích hợp trong môn Toán ở tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học các trường sư phạm".

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán