- Tên seminar: Các dạng hội tụ trong lý thuyết xác suất
- Thời gian: 13h00, Thứ 5 ngày 15 -10-2020
- Địa điểm:  A1 301
- Người báo cáo:  Lê Văn Thành
- Đơn vị: Bộ môn Xác suất - thống kê và Toán ứng dụng.