- Tên seminar: Một số vấn đề trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng

- Thời gian: 8h00, ngày 12/6/2019

- Địa điểm:  Phòng họp tầng 4, nhà A1, Đại học Vinh     

- Người trình bày: TS Nguyễn Văn Tuấn và PGS.TS Trần Khánh 

- Đơn vị: Bộ môn Lịch sử thế giới, viện Sư phạm xã hội