1. Cảm thức nhân loại trong du ký Việt Nam đương đại

Đinh Trí Dũng, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Trang 5-11
Tải PDF

 

2. Quản trị thương hiệu trường đại học

Đinh Xuân Khoa, Phạm Minh Hùng

Trang 12-19
Tải PDF

 

3. Vận dụng trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng An

Đậu Thị Bích Loan, Hoàng Thị Quỳnh Ngân

Trang 20-27
Tải PDF

 

4. Luyện tập các hoạt động lĩnh hội tri thức theo hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề vectơ - hệ thức lượng trong tam giác ở trường trung học phổ thông

Đào Tam, Trần Thị Thu Hiền

Trang 28-36
Tải PDF

 

5. Sự thay đổi hình thức xưng hô trong giao tiếp gia đình Việt từ góc độ mạng quan hệ xã hội ngôn ngữ (khảo sát trên cứ liệu phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”)

Bùi Thị Diệu Trang

Trang 37-45
Tải PDF

 

6. Đặc điểm thể loại của sử thi M’nông nhìn từ bình diện cơ sở xã hội và nội dung phản ánh

Triệu Văn Thịnh

Trang 46-52
Tải PDF

 

7. Cấu tạo của tham thoại có chứa hành động nhận xét trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng

Đặng Thị Thu

Trang 53-60
Tải PDF

 

8. Nguồn lực và thực trạng sinh kế của lao động nữ vùng ven biển tỉnh Nghệ An

Hoàng Phan Hải Yến, Phan Thị Thái Hậu, Phạm Thị Hoài

Trang 61-68
Tải PDF