1. Ảnh hưởng của sự phân cực và pha tương đối của các trường laser lên tính chất quang của môi trường nguyên tử ba mức bậc thang

Lê Nguyn Mai Anh, Nguyn Huy Bng, Lê Th Hng Hiếu, Lê Văn Đoài

Trang 5-15

Tải PDF

 

2. Đa dạng các loài của họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở xã Tiền Phong thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

Phạm Hồng Ban, Cao Quốc Cường

Trang 16-24

Tải PDF

 

3. Đa dạng các loài thực vật làm thuốc ở khu vực núi Puxailaileng, tỉnh Nghệ An

Đào Thị Minh Châu, Phạm Thế Thảo, Nguyễn Thị Hường

Trang 25-32

Tải PDF

 

4. Luật mạnh số lớn đối với mảng kép các biến ngẫu nhiên ứng với hàm tiềm năng

Dương Xuân Giáp, Ngô Hà Châu Loan

Trang 33-39

Tải PDF

 

5. Spatholobus pulcher Dunn (Fabaceae): loài b sung cho h thc vt Vit Nam

Nguyn Danh Hùng, Trn Thế Bách, Bùi Hng Quang, Sangmi Eum, Phm Hng Ban, Lê Th Hương

Trang 40-44

Tải PDF

 

6. Dn liu v loài cá mú than Cephalopholis boenak (Bloch, 1790) (Serranidae: perciformes) vùng bin ven b huyn Tĩnh Gia, tnh Thanh Hóa

Hoàng Ngc Tho, Hà Như Qunh, Quách Th Tho, Nguyn Th Tho

Trang 45-53

Tải PDF

 

7. Phân tích và thiết kế anten MIMO 6 cổng kích thước nhỏ cho ứng dụng WLAN

Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Phúc Ngọc, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Trang 54-60

Tải PDF

 

8. Nghiên cu thc nghim hiu qu gia cường bn sàn bê tông cốt thép có l m bng vt liu tm si CFRP

Trần Xuân Vinh, Nguyễn Ngọc Linh

Trang 61-67

Tải PDF