1. So sánh hiệu quả của giải thuật di truyền và giải thuật tối ưu hóa đàn kiến cho bài toán người du lịch

Lê Quốc Anh

Trang 5-15

Tải PDF

 

2. Tác động ca đô th hóa đối vi không gian kiến trúc làng ngh hoa - cây cnh Kim Chi, xã Nghi Ân, thành ph Vinh

Cao Thị Hảo

Trang 16-21

Tải PDF


3. Nghiên cu thành phn và hàm lượng cht béo t ht cây ý dĩ (Coix lacryma-jobi L.) Vit Nam

Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Huyền

Trang 22-28

Tải PDF

 

4. Nghiên cu k thut particle mô phng dòng đin trong cht đin phân bng công ngh thc ti o

Nguyễn Thị Quyên

Trang 29-39

Tải PDF

 

5. Đánh giá khả năng chịu lực của  cột liên hợp thép - bêtông tiết diện tròn nhồi bêtông có thép I ở trong

Nguyễn Thị Quỳnh, Phan Xuân Thục

Trang 40-50

Tải PDF

 

6. Gii pháp hiu qu xây dng h thng thông tin tng th qun tr Trường Đại hc Vinh

Lê Văn Tấn, Lường Hồng Phong, Cao Thanh

Trang 51-59

Tải PDF

 

7. Kết qu điu tra các loài chim b săn bt, buôn bán trên địa bàn huyn Tĩnh Gia, tnh Thanh Hóa

Hoàng Ngọc Thảo, Cao Thị Hằng

Trang 60-67

Tải PDF

 

8. D đoán kết qu hc tp ca sinh viên bng k thut khai phá d liu

Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Minh Tâm

Trang 68-73

Tải PDF