1. Stability results for identifying an unknown source term of a heat equation in the Banach space L1(Rn)

Nguyễn Văn Đức, Lương Duy Nhật Minh

Trang 5-12

Tải PDF

 

2. Thái độ của nhà thầu xây dựng đối với rủi ro và quản lý rủi ro trong xây dựng: Nghiên cứu áp dụng cho trường hợp tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ

Nguyễn Quốc Đoàn, Phan Văn Tiến

Trang 14-20

Tải PDF

 

3. Về sự tồn tại điểm bất động của ánh xạ cyclic hầu co kiểu Geraghty suy rộng trong không gian b-mêtric

Đinh Huy Hoàng, Trần Thị Ngọc Thảo

Trang 21-33

Tải PDF

 

4. Steam distillation optimizing for lemongrass (Cymbopogon citratus) essential oil extraction process

Nguyễn Tân Thành, Lê Thị Oanh, Hồ Thị Hải Yến, Trần Phương Chi, Văn Đình Hợi, Nguyễn Văn Linh, Phạm Thị Hiền, Chu Văn Kiên, Trần Nhật Linh, Nguyễn Thị Huyền

Trang 34-41

Tải PDF

 

5. Đánh giá sức chịu tải cọc bê tông cốt thép tiết diện nhỏ trên nền đất yếu bằng thí nghiệm nén tĩnh

Phan Hữu Nghĩa, Trần Việt Hưng

Trang 42-50

Tải PDF

 

6. Convergence rate for sequences of measurable operators in noncommutative probability space

Đỗ Thế Sơn, Nguyễn Văn Quảng, Huỳnh Anh Thi

Trang 51-59

Tải PDF

 

7. Giống cá bống Eleotris Bloch & Schneider 1801 ở cửa sông ven biển tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Lam, Lê Thị Quỳnh

Trang 60-70

Tải PDF

 

8. Ghi nhận phân bố mới hai loài thuộc họ cóc bùn Megophryidae Bonaparte, 1850 (Amphibia: Anura) ở khu vực Bắc Trung Bộ

Đậu Quang Vinh, Thiều Thị Huyền, Lê Đình Phương, Phùng Minh Tiến, Ông Vĩnh An

Trang 71-77

Tải PDF

 

9. Về một lớp không gian các họ số khả tổng

Kiều Phương Chi, Mai Thế Tân, Dương Đức Kiên

Trang 78-92

Tải PDF