1. Ảnh hưởng của sodium nitroprusside đối với tính chống chịu rệp hại của cây đậu xanh

Mai Văn Chung, Nguyễn Đình San, Lê Thế Biên

Trang 5-10

Tải PDF

 

2. Các triterpenoid từ quả cây cách thư oldham (Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.) ở Việt Nam

Võ Công Dũng, Trần Đình Thắng

Trang 11-15

Tải PDF

 

3. Giảm dao động lắc lư của cáp cần cẩu bằng cách điều khiển độ cản của bộ giảm chấn bán chủ động

Nguyễn Trọng Kiên,  Lã Đức Việt, Nguyễn Bá Nghị, Nguyễn Thị Thanh Tùng,

Trang 16-22

Tải PDF

 

4. Nghiên cứu đặc trưng và tính chất của màng tổ hợp alginat/chitosan/lovastatin

Thạch Thị Lộc, Thái Hoàng, Lê Đức Giang, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Lê Thị Thủy

Trang 23-30

Tải PDF

 

5. Nghiên cứu áp dụng định luật Bernoulli để kiểm tra hệ số chuyển đổi năng lượng gió và công suất của turbine gió

Lưu Văn Phúc

Trang 31-38

Tải PDF

 

6. Nghiên cứu các đặc trưng của laser bán dẫn công suất cao phản hồi phân bố phát xạ vùng hồng ngoại gần ứng dụng bơm laser rắn pha tạp Ytterbium.

Nguyễn Thanh Phương

Trang 39-44

Tải PDF

 

7. Di truyền một số tính trạng hình thái và nông sinh học ở cây vừng (Sesamum indicum L.)

Nguyễn Tài Toàn, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết, Nguyễn Công Thành

Trang 45-51

Tải PDF


8. Đặc điểm phân mảnh cảnh quan rừng lưu vực sông Lam

Trần Thị Tuyến, Thái Thị Nhường, Lại Văn Mạnh

Trang 52-62

Tải PDF