1. Một số kiểu kết cấu thường gặp trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng hiện thực huyền ảo

Trương  Thị Kim Anh

Trang 5-14

Tải PDF

 

2. Từ ngữ “chệch chuẩn” và những kết hợp tạo từ mới lạ trong hồi ký của Tô Hoài.

Nguyễn Thị Đào

Trang 15-22

Tải PDF

 

3. Hoạt động ngoại thương, đầu tư và hợp tác kinh tế với bên ngoài của Vương quốc Campuchia từ 1993 đến 2013

Trần Hải Định

Trang 23-33

Tải PDF

 

4. Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp - bất cập và hướng hoàn thiện.

Phạm Thị Tuyết Giang

Trang 34-45

Tải PDF

 

5. Hợp tác giáo dục Liên bang Nga -Việt Nam (2001 - 2015).

Nguyễn Thị Hà, Phan Thị Cẩm Vân

Trang 46-54

Tải PDF

 

6. Quá trình đổi mới ở Nông trường 3/2 huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An từ năm 1995 đến năm 2010.

Hoàng Thị Yến

Trang 55-61

Tải PDF