1. Một số tính chất trên đồ thị ước của không của vành Z2n

Lê Văn An, Nguyễn Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng

Trang 5-20
Tải PDF

 

2.  Điều khiển vận tốc nhóm ánh sáng dựa trên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện tử trong môi trường nguyên tử 87Rb ba mức

Nguyễn Tuấn Anh, Lâm Trung Hiếu, Tạ Trâm Anh, Lê Văn Đoài

Trang 21-30
Tải PDF

 

3. Điều kiện hội tụ đầy đu theo trung bình của mảng hai chỉ số các phần tử ngẫu nhiên độc lập nhận giá trị trong không giang Banach

Vũ Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thủy

Trang 31-42
Tải PDF

 

4. Xác định đường thể năng hiệu dụng cho trạng thái 21Π của NaLi

Nguyễn Tiến Dũng

Trang 43-49
Tải PDF

 

5. Phân tích độ tin cậy của dàn thép không gian với biến số đầu vào ngẫu nhiên

Lê Thanh Hải, Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Hữu Cường

Trang 50-57
Tải PDF

 

6. Đặc tính hệ hạt nano CoFe2O4  chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt và đồng kết tủa

Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Lê Thị Hồng Nhung, Dương Thị Ngọc Hằng, Phan Thị Dung, Ngô Minh Đức, Trần Thị Phương Thư

Trang 58-65
Tải PDF

 

7. Khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa của dịch chiết củ cải trắng (Raphanus sativus L)

Nguyễn Thị Thắm, Phạm Kim Ngọc, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đống Thị Anh Đào

Trang 66-72
Tải PDF

 

8. Phương pháp tính toán động học hệ truyền động điện tự động số và mô phỏng trên máy tính

Nguyễn Văn Thịnh

Trang 73-79
Tải PDF

9. Định lí kiểu Bernstein trong R42 với định thức Jacob bị chặn

Nguyễn Lê Trâm

Trang 80-Hết
Tải PDF