1. Đạo văn trong viết khoa học tiếng Anh: định nghĩa và phân loại

Nguyễn Thị Vân Lam, Filipi Anna

Trang 5-20
Tải PDF

 

2.  Rèn luyện kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên ngành Sư phạm tin học

Phan Lê Na, Hồ Thị Huyền Thươn

Trang 21-27
Tải PDF

 

3. Định vị thương mại hóa báo chí ở Việt Nam trong kỉ nguyên số

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Trang 28-34
Tải PDF

 

4. Vẻ đẹp ngôn từ trong tập truyện ngắn “Kỳ nhân làng Ngọc” của Trần Thanh Cảnh

Lê Thị Ngọc

Trang 35-42
Tải PDF

 

5. Thân phận các nhân vật chính trong “Cánh đồng bất tận” nhìn từ lý thuyết chấn thương

Đặng Hoàng Oanh

Trang 43-49
Tải PDF

 

6. Bàn thêm về nhân vật Từ Thức trong “Truyện Từ Thức lấy vợ tiên” của Nguyễn Dữ

Lê Văn Tấn, KimKi Hyun

Trang 50-55
Tải PDF

 

7. Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật trong tập truyện ngắn “Mây và mặt trời” của Rabindranath Tagore

Lê Thị Bích Thủy
Tải PDF