1. Một số kết quả nghiên cứu ban đầu về sự biến đổi màu của phim poly(vinyl alcohol) chiếu trên nguồn nơtron nhiệt

Võ Thị Anh, Nguyễn Thành Công, Trịnh Văn Giáp, Trần Đại Nghiệp, Phạm Ngọc Sơn

Trang 5-10
Tải PDF

2. Ảnh hưởng của mật độ ban đầu và pH lên sự phát triển của vi tảo Thalassiosira pseudonana trong điều kiện phòng thí nghiệm

Nguyễn Văn Công, Trần Đình Quang, Nguyễn Kim Đường, Đỗ Thị Hoa Viên

Trang 11-20
Tải PDF

3. Mức độ đa dạng di truyền của một số quần đàn cá tra sử dụng chỉ thị phân tử cytochrome b

Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Hương, Ngô Phú Thảo, Trần Nguyễn Ái Hằng

Trang 21-31
Tải PDF

4. Mô phỏng đánh giá chất lượng hệ thống MIMO qua kênh truyền pha-đinh Rayleigh sử dụng bộ tách tín hiệu ZF và MMSE

Nguyễn Phúc Ngọc

Trang 32-39
Tải PDF

5.  Thực trạng và giải pháp phát triển cây cam tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Trần Ngọc Toàn, Mai Văn Chung, Nguyễn Thị Bích Thủy, Phan Thị Thu Hiền, Đinh Bạt Dũng, Cao Giang Nam

Trang 40-48
Tải PDF

6. Ảnh hưởng của sự thiếu hụt nước ở một số giai đoạn đến sinh trưởng và năng suất của 2 giống vừng đen Bắc Giang và V36 trong điều kiện nhà lưới

Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Ngọc Lãm, Nguyễn Ngọc Quất

Trang 49-62
Tải PDF

7. Ảnh hưởng của mật độ ương và thời điểm phân cỡ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng nghêu (Meretrix lyrata) từ giai đoạn bơi tự do đến giai đoạn bò lê

Chu Chí Thiết, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Đình Vinh

Trang 63-70
Tải PDF

8. Nghiên cứu tính dị hướng độ bền của than thông qua thí nghiệm nén một trục

Chu Việt Thức

Trang 71-80
Tải PDF