1. Hình thành và phát triển kĩ năng tạo động lực lao động cho tập thể sư phạm trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí trường học

 Nguyễn Thị Thúy Dung

 Trang 5-11
 Tải PDF


2. Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên tiểu học trong các trường sư phạm

 Hoàng Nam Hải

 Trang 12-17
 Tải PDF


3. Ứng dụng công nghệ và mô hình TPACK trong dạy học

 Nguyễn Ngọc Hiếu

 Trang 18-26
  Tải PDF


4. Một số giải pháp nâng cao năng lực của giảng viên khối ngành khoa học tự nhiên ở Trường Đại học Vinh về dạy học tích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng giáo viên hiện nay

 Phạm Thị Hương, Trương Thị Thanh Mai

 Trang 27-33
 Tải PDF


5. Đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học

 Nguyễn Thị Phương Nhung

 Trang 34-39
  Tải PDF


6. Bồi dưỡng năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho giáo viên tiếng Anh ở tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 Phạm Xuân Sơn

 Trang 40-45
 Tải PDF


7.  Một số ý kiến về đào tạo sinh viên ngành sư phạm toán học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

 Nguyễn Chiến Thắng, Kiều Phương Chi, Lê Thị Ngọc Thúy

 Trang 46-53
 Tải PDF


8. Thực trạng dạy học tích hợp liên môn và phát triển chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học liên môn cho sinh viên vật lý ở Trường Đại học Cần Thơ

 Trần Thị Kiểm Thu, Lê Phước Lượng, Phạm Thị Phú

 Trang 54-61
 Tải PDF


 

9. Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ cho đội ngũ giáo viên ở trường phổ thông

 Nguyễn Văn Tứ

 Trang 62-70
  Tải PDF


10. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo chu trình PCD

 Nguyễn Thị Uyên, Trần Xuân Sang, Trần Thị Kim Oanh

 Trang 71-76
 Tải PDF


11. Quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Singapore từ năm 2005 đến năm 2015

 Tôn Nữ Hải Yến, Cao Thị Nga

 Trang 77-86
  Tải PDF