1. Vn đề Campuchia trong quan h Vit Nam - ASEAN (1979-1995)

Hoàng Hải Hà

Trang 5-13

Tải PDF

 

2. Thc trng hiu biết v năng lc khoa hc t nhiên ca hc sinh trung hc cơ s - góc nhìn t giáo viên

Nguyễn Thị Diễm Hằng, Cao Cự Giác, Lê Danh Bình

Trang 14-21

Tải PDF

 

3. Tim năng, thc trng và các gii pháp phát trin du lch thành ph Vinh, tnh Ngh An

Bùi Văn Hào, Nguyễn Thị Thanh Thanh

Trang 22-29

Tải PDF

 

4. Mt s dng bài tp hoá hc để phát trin năng lc vn dng kiến thc vào thc tin cho hc sinh trong chương trình hóa hc lp 9 trung học cơ sở

Lê Văn Năm, Trần Hùng Minh Phương

Trang 30-36

Tải PDF

 

5. Tiu thuyết hóa hình tượng H Chí Minh trong Búp sen xanh ca Sơn Tùng

Trần Thị Nhật

Trang 37-42

Tải PDF

 

6. Xây dng bài tp thí nghim định lượng Vt lý trung hc ph thông

Nguyễn Đình Thước, Nguyễn Ngọc Anh

Trang 43-50

Tải PDF

 

7. Thc trng phát trin đội ngũ ging viên khi ngành k thut các trường đại hc vùng đồng bng sông Cu Long theo tiếp cn năng lc

Nguyễn Minh Tuấn

Trang 51-60

Tải PDF

 

8. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

Lưu Hồng Uyên, Phạm Minh Hùng

Trang 61-70

Tải PDF

 

9. Các gii pháp và mô hình kinh tế gim nghèo bn vng các xã min núi và bãi ngang ven bin tnh Ngh An

Hoàng Phan Hải Yến, Nguyễn Thị Trang Thanh, Nguyễn Thị Hoài

Trang 71-80

Tải PDF