1. Tăng cường phi tuyến Kerr chéo của hệ nguyên tử bốn mức năng lượng cấu hình chữ N dựa trên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ

 Nguyễn Lê Thủy An, Vũ Ngọc Sáu, Đoàn Hoài Sơn

 Trang 5-13
 Tải PDF


2. Nghiên cứu sự nhậy màu của phim Poly(vinyl alcohol) nhuộm màu bị chiếu xạ gamma

 Võ Thị Anh, Trịnh Văn Giáp, Trần Đại Nghiệp, Nguyễn Thành Công

 Trang 14-20
 Tải PDF


3. Một chặn trên chỉ số chính quy của các iđêan cạnh

 Đào Thị Thanh Hà

 Trang 21-26
 Tải PDF 


4. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam - trách nhiệm và nghĩa vụ các bên liên quan

 Nguyễn Thị Thu Hằng

 Trang 27-34
 Tải PDF


5. Mật độ xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh

 Đào Thị Minh Hiền, Trần Đình Quang

 Trang 35-40 
 Tải PDF

6. Mô phỏng và phân tích cảm biến áp suất điện dung MEMS dùng màng vật liệu graphene

 Nguyễn Thị Minh

 Trang 41-46
 Tải PDF


7. Thực trạng và giải pháp phát triển cây cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 Trần Ngọc Toàn, Mai Văn Chung, Phan Duy Hải

 Trang 47-55
 Tải PDF


8.  Phân tích đặc điểm phân tử bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

 Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thuỷ Lê, Trần Đức Hùng, Ngô Thị Tố Trinh, Võ Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Giang An

 Trang 56-61
 Tải PDF