1. Điểm bất động chung của các ánh xạ co nhờ hàm C-lớp với tính chất (E.A) trong không gian b-mêtric

Trần Văn Ân, Lê Đức Anh

Trang 5-16

Tải PDF

 

2.  Động học của mô hình dịch tễ ngẫu nhiên với bước chuyển Markov và hàm đáp ứng tổng quát

Nguyễn Thanh Diệu, Nguyễn Đức Toàn, Vương Thị Hải Hà

Trang 17-27

3. Nghiên cứu tính tổn thương sinh kế của ngư dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu - trường hợp nghiên cứu tại xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Hương Giang, Hoàng Dũng Hà, Hồ Thiện Thành, Nguyễn Quang Tân

Trang 28-45

Tải PDF

 

4. Khảo sát sự làm việc của khung nhà công nghiệp bằng thép tiền chế theo sơ đồ biến dạng có kể đến độ cứng của các nút liên kết

Nguyễn Trọng Hà, Lê Thanh Hải, Cao Thị Hảo

Trang 46- 52

Tải PDF

 

5. Dạy học định lí 3, bài hàm số liên tục, sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 hiện hành theo hướng bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Trần Lâm

Trang 53-63

Tải PDF

 

6. Ứng dụng mạng nơron, mạng nơron xoắn và sử dụng kết hợp CPU - GPU để tăng hiệu năng tính toán trong phân loại ảnh

Hồ Sỹ Phương, Phan Văn Dư, Lê Văn Chương, Tạ Hùng Cường

Trang 64-76

 Tải PDF