1. Lut mnh s ln dng (p, q) cho mng kép các phn t ngu nhiên

Vũ Thị Ngọc Ánh

Trang 5-14

Tải PDF

 

2. Về sự tồn tại điểm bất động của các ánh xạ T-co yếu và T-co yếu suy rộng trong không gian kiểu b-mêtric

Đinh Huy Hoàng, Nguyễn Thế Huế, Nguyễn Tuấn Ngọc

Trang 15-29

Tải PDF

 

3. B tư liu nh gii phu B câu nhà Columba livia domestica gmelin, 1789 và Gà nhà Gallus gallus domesticus (linnaeus, 1758)

Đinh Minh Quang, Lương Võ An Khang, Mai Vũ Diệu Anh

Trang 30-40

Tải PDF

 

4. Nghiên cứu sự tăng cường phi tuyến Kerr của môi trường EIT ba mức bậc thang có mở rộng Doppler

Vũ Ngọc Sáu, Phạm Tuệ

Trang 41-50

Tải PDF

 

5. Thành phần hóa học của lá cây bù dẻ trơn (Uvaria boniana) ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngần, Hoàng Văn Trung, Hoàng Văn Lựu

Trang 50-54

Tải PDF

 

6. Đặc trưng cấu trúc, hình thái, tính chất hạt nano từ tính Fe3O4 tổng hợp bằng phương pháp phân hủy nhiệt

Nguyn Quc Thng, H Đình Quang, Tng Cm L, Lê Th Thu Hin, Đậu Th Kim Quyên, Hoàng Yến Nhi, Lê Th Thu Hip, Lê Thế Tâm

Trang 55-62

Tải PDF

 

7. Tng hp một số hp chất 2-(4-acetyl-5-aryl-2-methyl-4,5-dihydro-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-4-bromophenyl acetate

Nguyn Văn Thìn, Lê Đức Giang, Nguyn Th Hng Liên, Tô Nguyn Thùy Khuê, Đào Hunh Phúc, Nguyn Tiến Công

Trang 63-69

Tải PDF

 

8. Nghiên cu tính d hướng độ bn ca than thông qua thí nghim kéo gián tiếp

Chu Việt Thức

Trang 70-78

Tải PDF