1. Nội dung:

- Khai giảng khoá đào tạo thứ 60.

- Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh.

- Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ.

- Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên.

2. Thành phần tham dự:

- Đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đoàn đại biểu quốc tế; đại diện một số tỉnh thành, các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị có quan hệ hợp tác với Nhà trường; lãnh đạo Trường qua các thời kỳ.

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đơn vị và cán bộ, viên chức đang công tác tại Trường.

- Đại biểu cựu cán bộ, viên chức và cựu học sinh, sinh viên, học viên.

- 300 đại biểu sinh viên khoá 60, Ban Cán sự các đoàn lưu học sinh do Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên điều động.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 7 giờ 15', ngày 21 tháng 9 năm 2019 (Sáng thứ Bảy).

- Địa điểm: Science Square, Trường Đại học Vinh.

4. Các quy định chung:

4.1. Tổ chức các đoàn đại biểu:

- Đại biểu được tổ chức theo đơn vị hiện tại trong Trường (bao gồm cả cán bộ đang công tác và cựu cán bộ, viên chức) tập trung tại Văn phòng của đơn vị, vào khu vực Lễ và ngồi theo đoàn. Đại biểu là cựu cán bộ, viên chức của Nhà ăn tập thể, Nhà trẻ, thì tập trung theo đoàn với Phòng Quản trị và Đầu tư. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm theo dõi tình hình tham gia của đại biểu đơn vị mình.

- Đại biểu sinh viên khoá 60 và Ban Cán sự các đoàn lưu học sinh ngồi theo đoàn trong khu vực lễ do Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên tổ chức và quản lý.

- Nhà trường sẽ thông báo vị trí chỗ ngồi của các đơn vị bằng văn bản trên iOffice vào tối ngày 20/9/2019.

4.2. Bộ phận Truyền thông tổ chức livestream buổi lễ trên các phương tiện truyền thông do Trường quản lý:

Trường Đại học Vinh - Vinh University:

https://www.facebook.com/daihocvinh182leduan/

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Vinh:

https://www.facebook.com/doanthanhniendhv/

4.3. Trang phục:

- Cán bộ, viên chức đang công tác tại Trường mặc lễ phục (nam: comple, cà vạt; nữ: áo dài truyền thống); các đơn vị có đồng phục riêng thì có thể mặc đồng phục của đơn vị mình; cán bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh mặc trang phục quốc phòng.

- Cựu cán bộ, viên chức và cựu học sinh, sinh viên, học viên mặc trang phục lịch sự. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thông báo cho cựu cán bộ, viên chức và cựu học sinh, sinh viên, học viên biết và thực hiện.

- Đại biểu sinh viên khoá 60: Nam quần sẫm màu, áo sơ mi trắng, sơ vin; Nữ mặc áo dài truyền thống; đi giày hoặc dép có quai hậu.

- Đại biểu lưu học sinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị quán triệt, thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Xem File đính kèm!