Trên cơ sở Kế hoạch 48/KH-ĐHV, ngày 31/10/2018 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh và Công văn số 645/ĐHV-HCTH, ngày 21/6/2019 về việc phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm "60 ngày đêm hướng về Ngày hội lớn" (từ ngày 21/7/2019), thi đua dạy tốt - học tốt, chuẩn bị chu đáo nội dung, cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và khai giảng khoá đào tạo thứ 60 trang trọng, phấn khởi, vui tươi và tiết kiệm./.

File Thông báo