Bộ phận Truyền thông trân trọng giới thiệu bài thơ họa của PGS.TS. Phạm Ngọc Bội và trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc thi và có các bài thơ họa lại bài thơ xướng.

Các bài thơ họa lại bài thơ xướng xin vui lòng gửi trực tiếp về Ban Tổ chức qua Văn phòng Công đoàn Trường và Bộ phận Truyền thông hoặc các email: congdoandhv@gmail.com, hoanghanam@vinhuni.edu.vn

 

Bài thơ xướng:

Một khúc tâm tình 60 năm Trường Đại học Vinh

 

Đón hội trường Vinh tuổi sáu mươi

Thức cùng hoài niệm đẹp trong đời

Miền quê đất Nghệ tình thơm thảo

Bản núi trời Thanh nghĩa sáng ngời

Trải nghiệm trưởng thành nghề dạy học

Chăm lo thơ trẻ nghiệp trồng người

Niềm vui gặp gỡ bên thầy, bạn

Hạnh phúc tràn về khắp mọi nơi.

 

Đào Tam - Nguyên CBGD khoa Toán

Vinh, ngày 4/6/2019

 

Bài họa:

Tuổi 60

 

Thắm đượm bài ca tuổi sáu mươi

Tiền nhân gây dựng đã bao đời

Rừng Thanh thuở ấy khoai cùng sắn

Đất Nghệ hôm nay điện sáng ngời

Tạo dựng tương lai gieo giống mới

Giữ gìn bản sắc khắc tâm người

Tình trường nghĩa bạn vui ngày hội

Hội tụ lòng tin khắp mọi nơi.

 

Phạm Ngọc Bội