Bộ phận Truyền thông trân trọng giới thiệu các bài thơ họa của Nhà giáo Phan Huy Xý và trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc thi và có các bài thơ họa lại bài thơ xướng.

Các bài thơ họa lại bài thơ xướng xin vui lòng gửi trực tiếp về Ban Tổ chức qua Văn phòng Công đoàn Trường và Bộ phận Truyền thông hoặc các email: congdoandhv@gmail.com, hoanghanam@vinhuni.edu.vn

 

Bài thơ xướng:

Một khúc tâm tình 60 năm Trường Đại học Vinh

 

Đón hội trường Vinh tuổi sáu mươi

Thức cùng hoài niệm đẹp trong đời

Miền quê đất Nghệ tình thơm thảo

Bản núi trời Thanh nghĩa sáng ngời

Trải nghiệm trưởng thành nghề dạy học

Chăm lo thơ trẻ nghiệp trồng người

Niềm vui gặp gỡ bên thầy, bạn

Hạnh phúc tràn về khắp mọi nơi.

 

Đào Tam - Nguyên CBGD khoa Toán

Vinh, ngày 4/6/2019

 

Bài họa 1:

Một thoáng nhìn về Trường Đại học Vinh

 

Một ngọn cờ hồng* tuổi sáu mươi

Tấm gương Hai tốt sáng muôn đời

“Khai sơn phá thạch” rành bền chắc

“Tự lực cánh sinh”** sáng ngợi ngời

Thành đạt, vinh danh đà lớp lớp

Hy sinh chiến đấu cũng người người***

Trung tâm đại học cao tầm cỡ

Rạng tỏa danh uy khắp khắp nơi****

 

29/6/2019

* Chủ tịch UBHC tỉnh Nghệ An thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tặng Phân hiệu Đại học Vinh danh hiệu "Ngọn cờ hồng trên quê hương Xô viết" ngày khai giảng đầu tiên (10/1959).

** "Khai sơn phá thạch" và "Tự lực cánh sinh" là hai thành ngữ thường được sách báo nhắc đến khi viết về Trường Đại học Sư phạm Vinh.

*** Tính đến năm 1973, có 1.312 cán bộ, sinh viên làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

**** Trường Đại học Vinh đã được tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới (2004) và Huân chương Độc lập hạng nhất (2009, 2014).

 

 

Bài họa 2:

Lừng lẫy uy danh

 

Điển phạm trồng người tuổi sáu mươi

Trường Vinh rờ rỡ bức tranh đời

Bao gương thầy, đạo đời cao nhã

Bao lớp trò, mơ ước sáng ngời

Những mẻ gang* nâng tầm đẹp chuẩn

Những công trình thắm chất vì người

Ngọn cờ trí tuệ bay bay mãi

Lừng lẫy uy danh khắp khắp nơi…

 

29/6/2019

* "Những mẻ gang" là cách ví von quen thuộc một thời vốn lấy công nghiệp nặng làm chuẩn mực.

Phan Huy Xý