Các tác phẩm thơ, nhạc, văn xuôi... vui lòng gửi qua email: hoanghanam@vinhuni.edu.vn hoặc hoanghanamdhv@gmail.com.

 

 GẶP GỠ NGÀY HỘI TRƯỜNG

(Viết kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Vinh)

 

Gặp gỡ ngày vui giải tấm lòng

Khi thời trai trẻ vẫn chờ mong

Gian nan vất cả không chùn bước

Vẫn miệt mài trên bục giảng đường

 

Phấn trắng lòng son nguyện đã thành

Công trình khoa học nẩy mầm xanh

Yêu nghề sư phạm vươn tầm mới

Thương hiệu từng khoa trĩu nặng cành

 

Những lớp người xưa đã bạc đầu

Hội trường bạn hữu nắm tay nhau

Vui mừng lớp học cao tầng mới

Kỷ niệm ùa về nghĩa nặng sâu

 

Vẫn muốn trường ta trí tuệ đầy

Ngang tầm thế giới, kịp gần đây

Sáu mươi năm ấy ngời trang sử

Quá khứ vị lai giữ đạo thầy.

 

Trần Xuân Sinh