Bản Hợp xướng "Bài ca Trường Đại học Sư phạm Vinh" là sáng tác của GS.TS. Nguyễn Lân Hùng - nguyên là cán bộ giảng dạy của Nhà trường.

Tác phẩm được viết vào năm 1968 khi Trường Đại học Vinh mới được 9 tuổi, đang mang tên Trường Đại học Sư phạm Vinh và cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại của dân tộc chúng ta đã bước vào giai đoạn khốc liệt.

Bản Hợp xướng là một thiên anh hùng ca về thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh của Trường Đại học Vinh trong những năm chiến tranh ác liệt. Họ đã đạp bằng mọi khó khăn và hy sinh, dũng cảm vượt qua lửa đạn để đưa ánh sáng văn hóa đến mọi miền của Tổ quốc.

Bản Hợp xướng trước đây gồm 3 chương:

- Chương 1: Trên thành phố Vinh anh hùng

- Chương 2: Niềm mơ ước

- Chương 3: Khúc hát lên đường

Lời hợp xướng: XEM TẠI ĐÂY

Năm 2019, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019), GS.TS. Nguyễn Lân Hùng tiếp tục viết thêm 2 chương cho Bản Hợp xướng:

- Chương 4: Tám năm sơ tán kiên cường

- Chương 5: Đại học Vinh ngày mới

Bản Hợp xướng dưới đây là 3 chương đầu. 2 chương tiếp theo xin mời các bạn chờ đón và lắng nghe!