BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 02

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/09/2018

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Trương Thị Kim Anh, chuyên ngành Văn học Việt Nam

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:30

Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035”

- Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên;

- Trường Đại học Vinh.

- BGH, CT HĐT;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo, ĐT SĐH, KH&HTQT, TCCB, HCTH, VP Đảng - Đoàn thể.

- Lãnh đạo và Trưởng bộ môn các Viện/Khoa: SPTN, SPXH, Giáo dục, SP Ngoại ngữ; các đại biểu khách mời có báo cáo.

 - Đại biểu ngoài trường:

+ BGH, Trưởng phòng Đào tạo, KHCN và HTQT của Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên

+ BGH, Trưởng phòng Đào tạo, TCCB của Trường Đại học Quảng Bình, Đại học Hà Tĩnh

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường duyệt kế hoạch năm học 2018-2019 của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa

BTV Đảng ủy; BTV ĐTN, BTV HSV; Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, ĐT, TCCB, HCTH, KH-TC, QT&ĐT, DV, HTSV-QHDN, Ban Quản lý CSII, NCKH-ST, KH&HTQT, VP Đảng - Đoàn thể.

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 11/09/2018

08:00

Họp thống nhất công tác quản lý và triển khai xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

GS.TS Thái Văn Thành, Phó hiệu trưởng

- Kính mời: GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, ĐT SĐH, HCTH, KH-TC KH&HTQT, TCCB, QT&ĐT, ĐBCL, TT Thư viện;

- Ban NCLL CDIO;

- Trưởng các khoa/ viện

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Khảo sát, kiểm tra Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ đào tạo và các hoạt động ở Cơ sở 2

(Phòng HCTH bố trí xe, xe đón đại biểu từ 13:45)

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BGH: PGS.TS Nguyễn Huy Bằng;

- Trưởng các đơn vị: BQL Cơ sở II, KH-TC, QT&ĐT, Đào tạo, CTCT-HSSV, HCTH, CNTT, ĐBCL, Thư viện, TH-TN, HTSV&QHDN

Cơ sở 2

15:30

Họp giao ban các đơn vị tại Cơ sở 2

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng, phó các đơn vị: BQL Cơ sở II, Viện NN&TN, Khoa GDTC, TT GDQP&AN, Khoa GDQP

Văn phòng BQL Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 12/09/2018

07:15

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Hội trường, Nhà khách Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

08:00

Họp Ban đề thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: TTrGD, HCTH, ĐBCL;

- Công an PA83;

- Lãnh đạo phòng ĐT SĐH;

- Ban In sao đề thi.

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Triển khai các nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình ETEP năm 2018

GS.TS.Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện Phòng KH-TC, KH&HTQT

- Các Chủ nhiệm nhiệm vụ (theo thư mời)

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

16:30

Họp Hội đồng Tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ Đoàn, Hội toàn trường phiên tháng 9/2018

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo thông tin triệu tập.

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 13/09/2018

07:15

Hội thảo “Thực trạng hệ thống chính trị cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Hội trường, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

09:00

Kí kết hợp tác với Trường Công nghệ và Quản lý Singapore

GS. TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, KHTC, CTCT-HSSV, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, khoa Xây dựng, Trung tâm DV, HTSV và QHDN

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:30

Giới thiệu chương trình hợp tác

Phòng KH&HTQT

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, KHTC, CTCT-HSSV, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, khoa Xây dựng, Trung tâm DV, HTSV và DHDN; sinh viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ (50 em), Khoa Xây dựng (50 em)

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Họp Ban chỉ đạo, tổ biên soạn cuốn “Trường Đại học Vinh - 60 năm xây dựng và phát triển”

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban chỉ đạo, tổ biên soạn theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHV ngày 18/5/2018.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên xây dựng, công nghệ và kỹ thuật

Phòng KH&HTQT

Sinh viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ (50 em), Khoa Xây dựng (50 em)

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:00

Talk show chia sẻ các kinh nghiệm học tập và rèn luyện ở bậc đại học

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo thông tin triệu tập.

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 14/09/2018

07:00

Họp cán bộ coi thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Theo Quyết định

Phòng học nhà A

07:15

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2018

Ban Tuyên giáo Trung ương

- Đ/c Thái Văn Thành,

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

07:30

Đón tiếp sinh viên khóa 59 văn bằng 2 nhập học

ThS. Đặng Thị Thu, Phó trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ phòng CTCT-HSSV và các đơn vị liên quan

Phòng CTCT-HSSV

08:00

Làm thủ tục dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

19:30

Chương trình giao lưu “Nghĩa tình Xứ Nghệ”

- PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

- Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Hải Đăng; Sở Du lịch Nghệ An; Trường Đại học Vinh

- Đại biểu khách mời;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, HCTH, TT DV, HTSV&QHDN, Đoàn TN;

- Ban lãnh đạo Viện KHXH&NV, cán bộ, giảng viên bộ môn Du lịch;

- Sinh viên ngành Du lịch, NN Anh, QTKD, Kế toán (theo điều động của Phòng CTCT-HSSV và các khoa/viện).

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 15/09/2018

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

07:00

Tổ chức các hoạt động Chào đón tân sinh viên khóa 59 và “Ngày hội tân sinh viên”

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo Kế hoạch số 89 - KH/ĐTN ngày 20/8/2018

Sân khấu Science Square

07:00

Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 59

Đ/c Cao Thị Thanh Yến

Lớp trưởng các lớp sinh  viên K59 Khoa Kinh tế; Viện KT- Công nghệ

Trạm Y tế

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Đoàn Minh Điền, chuyên ngành: Lịch sử Thế giới.

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

13:00

Phát thẻ BHYT cho Sinh viên Khóa 59

Đ/c Cao Thị Thanh Yến

Lớp trưởng các lớp sinh  viên K59 Khoa Luật; Viện Công nghệ Hóa sinh- Môi trường; Khoa Xây dựng.

Trạm Y tế

Chủ Nhật, ngày 16/09/2018

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

13:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

19:15

Chương trình truyền thông, tư vấn về giới tính và sức khỏe sinh sản cho nữ sinh

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

- Trung tâm DV, HTSV&QHDN;  Trạm Y tế; đại diện Viện SPTN, khoa Giáo dục, Viện CNHS-MT.

- Nữ sinh khóa 58&59 Viện SPTN, Viện CNHS-MT; nữ sinh khóa 59 khoa Giáo dục

Hội trường A

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018

- Từ ngày 29/8 đến ngày 10/9 năm 2018, Nhà trường tổ chức chương trình bổ túc kiến thức, kỹ năng cho SV.

- Triển khai kế hoạch số 28/KH-ĐHV ngày 03/8/2018 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 2018 - 2019.

- Lớp trưởng các lớp sinh viên K59 đến Trạm Y tế nhận thẻ nhớ mang theo CMND và Danh sách sinh viên của lớp. Trạm Y tế phát thẻ cho sinh viên ngoài giờ hành chính vào Thứ Sáu, ngày 14/09//2018 và Thứ Bảy, ngày 15/09/2018.            

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần