BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 02

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019)

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chào mừng năm học mới 2019 - 2020

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 26/8/2019

08:00

Họp Ban Giám hiệu

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Kính mời: Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng phòng KH-TC, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Họp rà soát công tác khảo thí ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- BQL ĐANN;

- Đại diện các đơn vị: ĐBCL, CNTT, HCTH, TTr-PC, Đào tạo, ĐT Sau ĐH, TT GDTX (đ/c Ngô Đức Nhàn).

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban Công tác HSSV

TS. Đặng Thị Thu, Trưởng  phòng CTCT-HSSV

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 27/8/2019

10:00

Nhà trường làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử”.

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Ban Tuyên giáo Đảng ủy (đ/c Soa), lãnh đạo Phòng CTCT-HSSV, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Họp Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế về “Các hướng mới trong quang học đương đại”

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Ban Tổ chức Hội thảo

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 28/8/2019

08:00

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp bàn về công tác bán trú trường THSP

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

BGH Trường THSP, Phòng KH-TC, Trung tâm DV, HTSV và QHDN, HCTH, Nhà ăn ĐH Vinh

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp Ban Tổ chức, Ban Chương trình Hội thảo “Phát triển chương trình tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực”

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó hiệu trưởng

Ban Tổ chức, Ban Chương trình theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:30

Họp về công tác đào tạo các ngành đại học chính quy của khoa Kinh tế

TS. Trần Bá Tiến, Phó hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: KHTC, TT DV, HTSV&QHDN, Đào tạo;

- BCN Khoa Kinh tế, Trợ lý đào tạo, Trưởng, phó trưởng bộ môn khoa Kinh tế

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

16:00

Họp Ban tổ chức - Ban giám khảo Cuộc thi xướng họa thơ Đường

Ban Tổ chức

Theo Quyết định số 38/QĐ-CĐ ngày 26/8/2019

Văn phòng Đảng-Đoàn thể

Thứ Năm, ngày 29/8/2019

07:15

Hội nghị giảng viên sư phạm Trường Đại học Vinh

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Hội đồng trường;

- Trưởng các đơn vị trong toàn trường;

- BQL Chương trình ETEP, Trung tâm BDNVSP;

- Toàn bộ giảng viên các Khoa/Viện đào tạo Sư phạm; Các giảng viên đào tạo Sư phạm ở các đơn vị phòng, ban, trung tâm.

Hội trường A

07:30

Đón tiếp sinh viên văn bằng 2 chính quy khóa 60 nhập học năm 2019.

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Phòng CTCT – HSSV

08:00

Họp Ban Chỉ huy phòng chống  lụt bão, phòng chống cháy nổ

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp tiểu ban chấm cuộc thi “Sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh lần thứ III” thể loại Video, Âm nhạc.

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Ban Giám khảo, Tổ Thư ký theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Họp xét tốt nghiệp Cao học khóa 25 và xét điểm chuẩn tuyển sinh cao học đợt 2, năm 2019

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- HĐTS SĐH đợt 2 theo QĐ số 1530 ngày 28/6/2019;

- Các trưởng Khoa, Viện và Chủ nhiệm các chuyên ngành có học viên khóa 25

- Trưởng các đơn vị: KH-TC, CTCT- HSSV, TT Thư viện.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:30

Họp tiểu ban chấm cuộc thi “Sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh lần thứ III” thể loại Thơ, Văn xuôi.

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Ban Giám khảo, Tổ Thư ký theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 30/8/2019

07:30

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Phòng họp tầng 4,

Tỉnh ủy Nghệ An

13:30

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến

Ban Tuyên giáo Trung ương

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng;

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa;

- Đ/c Trần Viết Quang

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

14:30

Họp Ban nghiên cứu lý luận và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng trường, Ban NCLL CDIO, phòng Đào tạo

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 31/8/2019

07:30

Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Hội trường Khách sạn Giao tế

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lưu Hồng Uyên, chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 01/9/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020 diễn ra từ ngày 20/8 đến 12/9/2019 theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHV ngày 01/8/2019 của Nhà trường.

- Các phòng, ban, trung tâm và tương đương hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần