BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 17/09/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019)

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chào mừng năm học mới 2019 - 2020

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 09/9/2019

08:00

Đoàn công tác của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Nhà trường về Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: BQL ĐANN, Khoa SP Ngoại ngữ, TT ĐBCL, TT CNTT, TT GDTX (đ/c Hậu, đ/c Nhàn), HCTH, TTr-PC, QT&ĐT.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban Công tác HSSV

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL. QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 10/9/2019

09:30

Họp trực tuyến về phát triển chương trình đào tạo CDIO với GS. Hồ Tấn Nhựt

(Phòng QT&ĐT, TT CNTT chuẩn bị cơ sở vật chất)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban NCLL CDIO;

- Phòng Đào tạo, đại diện TT ĐBCL và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp rà soát tiến độ đợt 1 và triển khai đợt 2 các nhiệm vụ ETEP năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Chủ trì các nhiệm vụ ETEP năm 2019;

- BQL CT ETEP;

- BGĐ TT BD NVSP.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:35

Họp rà soát công việc các nhóm chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá TEIDI 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên các nhóm chuyên trách và Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá TEIDI theo QĐ 1155/QĐ-ĐHV ngày 24/5/2019;

- BQL CT ETEP.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 11/9/2019

14:00

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ năm 2020

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 2392/QĐ-ĐHV ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh;

- Chủ nhiệm đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp về công tác Lễ tân, Khánh tiết, đón khách tham dự Lễ Khai giảng khóa đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019)

(CHUYỂN LỊCH SANG CHIỀU THỨ SÁU)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Tiểu ban Lễ tân, Khánh tiết theo Quyết định của Hiệu trưởng;

- Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB;

- Trưởng các đơn vị, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận;

- Cán bộ, viên chức có giấy mời.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

15:30

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch

- Ban Chấp hành Công đoàn;

- Chủ tịch các công đoàn bộ phận.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 12/9/2019

07:30

Đón tiếp Lưu học sinh Lào nhập học năm 2019.

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 958/ĐHV-CTCTHSSV ngày 6/9/2019 của Hiệu trưởng về việc đón tiếp Lưu học sinh Lào nhập học năm 2019.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

09:30

Làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh về kế hoạch làm việc của chuyên gia tiếng Anh

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại diện Ban chủ  nhiệm Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Đại diện Trường Đại học Hà  Tĩnh và chuyên gia Tiếng Anh

Phòng họp Khánh tiết, Tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Thẩm định, nghiệm thu: “Quản trị nhân lực” của TS. Hồ Thị Diệu Ánh (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 13/9/2019

07:30

Workshop về phương pháp giảng dạy tiếng Anh

(HOÃN LỊCH)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Giảng viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và các đại biểu được mời

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Họp xét chọn thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu thuộc chương trình ETEP

(CHUYỂN SANG 9:00 THỨ HAI TUẦN SAU)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên Hội đồng theo QĐ 2375/QĐ-ĐHV;

- Các cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ theo thông báo số 128/TB-ĐHV.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp rà soát tổng thể công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng khóa đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BTC Lễ kỷ niệm theo Quyết định của Hiệu trưởng;

- Các Tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng;

- Trưởng các đơn vị, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận;

- Cán bộ, viên chức có giấy mời.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 14/9/2019

07:30

Đón tiếp học viên cao học khóa 27 (đợt 2) nhập học năm 2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 936/ĐHV-CTCTHSSV ngày 3/9/2019 của Hiệu trưởng về việc đón tiếp học viên cao học khóa 27 (đợt 2) năm 2019.

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 15/9/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020 diễn ra từ ngày 20/8 đến 12/9/2019 theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHV ngày 01/8/2019 của Nhà trường.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần