BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/09/2018

06:30

Tổ chức Lễ chào cờ và Hội thao Quốc phòng; các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên học GDQP&AN đợt 1, học kỳ I năm học 2018 - 2019 tại Cơ sở 2

- Ban QL Cơ sở 2

- Trung tâm GDQP&AN

- CBVC các đơn vị: Ban QL Cơ sở 2, Trung tâm GDQP&AN, khoa GDQP

- Sinh viên học GDQP&AN

Trung tâm GDQP&AN

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

08:00

Nhập học cho LHS Lào trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 và LHS Lào học Tiếng Việt

ThS. Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng CTCT - HSSV

- Đại diện các đơn vị: CTCT-HSSV, KH-TC, Nội trú, Y tế, CNTT;

- TL QLSV các khoa, viện có Lưu học sinh nhập học.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Họp rà soát công việc tháng 9/2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, HCTH, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, KH&HTQT, TTrGD, GDTX, ĐBCL, KĐCLGD, DV, HTSV&QHDN, Đoàn TN, VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy làm việc với cán bộ chủ chốt của Trường THPT Chuyên

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 36-QĐ/UBKTĐU ngày 16/8/2018; Chi ủy, ban Giám hiệu; Tổ trưởng chuyên môn; Chủ tịch CĐBP, Bí thư Đoàn trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Đặng Thị Thu - Phó TP. CTCT-HSSV

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

16:00

Họp thống nhất danh mục thiết bị đầu tư mua sắm cho phòng Điều dưỡng

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Viện CN Hóa sinh-MT; TT TH-TN; KH-TC (đ/c Hoàng Việt Dũng); QT&ĐT (đ/c Thái Minh Phúc) Cán bộ phụ trách bộ môn Điều dưỡng.

Phòng Khánh tiết, Tầng 2 Nhà Điều hành

19:15

Chương trình truyền thông, tư vấn về giới tính và sức khỏe sinh sản cho nữ sinh

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

- Trung tâm DV, HTSV&QHDN; Trạm Y tế; đại diện BQL Cơ sở 2, Viện NN&TN, Khoa GDQP.

- Nữ sinh khóa 58 của Khoa Giáo dục, Ngành SP Ngoại ngữ đang học GDQP-AN; Nữ sinh khóa 58&59 Viện NN&TN, Khoa GDQP, Khoa GDTC.

Nhà đa năng CS2

(Bố trí 2 ca)

Thứ Ba, ngày 18/09/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.204

10:30

Họp Công đoàn Trường

Đ/c Phạm Thị Bình - Chủ tịch

Ban Thường vụ Công đoàn

VP Đảng - Đoàn thể

Thứ Tư, ngày 19/09/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.204

08:00

Nghiệm thu giáo trình “Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở trường mầm non” của TS. Dương Thị Thanh Thanh (chủ biên)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB (tầng 5, Nhà Điều hành)

09:00

Nghiệm thu giáo trình “Tâm lý học quản lý” của TS. Lê Thị Thục Anh (chủ biên)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB (tầng 5, Nhà Điều hành)

Thứ Năm, ngày 20/09/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.204

08:00

Họp trù bị Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban TTrND;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Họp chuẩn bị khai giảng khóa đào tạo thứ 59 và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH, Chủ tịch HĐT;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, QT&ĐT, HCTH, KH-TC, TT DV, HTSV&QHDN, Đoàn TN, Hội SV, ĐBCL, BQL Cơ sở II;

- Trưởng các khoa/viện, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên;

- Trợ lý QLSV các khoa/viện.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu giáo trình “Phân tích chính sách” của TS. Thái Thị Kim Oanh (chủ biên)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB (tầng 5, Nhà Điều hành)

15:00

Nghiệm thu giáo trình “Quản lý nhà nước về kinh tế” của TS. Trần Thị Hoàng Mai (chủ biên)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB tầng 5, Nhà Điều hành

15:00

Nghiệm thu kỹ thuật Nhà ăn 2 tầng Cơ sở 2

(Phòng Hành chính Tổng hợp bố trí xe)

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện: Ban Quản lý cơ sở 2; Ban TTrND; Phòng TTrGD; Phòng KH-TC; Phòng QT và ĐT; TT Dịch vụ, Hỗ trợ SV và QHDN.

Cơ sở 2

15:00

Họp Ban thư ký Tự đánh giá ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh

TT Đảm bảo Chất lượng

Ban thư ký ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 21/09/2018

07:35

(Tiết 2) Đánh giá tập sự giáo viên, bài học: Addition and Sudtration of two vectors của giáo viên Đặng Việt Hà, Trường THPT Chuyên

GV tập sự Đặng Việt Hà

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, BGH Trường THPT Chuyên và các giáo viên trong bộ môn

Phòng học lớp 10A13, ĐN204

08:00

Demo phần mềm tổng thể: Phân hệ quản lý đào tạo

TT CNTT

- BGH;

- Công ty Trí Nam;

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo, ĐT Sau đại học, CTCT HSSV, TT ĐBCL, TT CNTT, TT GDTX, Phòng KH-TC, Ban tư vấn xây dựng phần mềm tổng thể

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:00

Họp triển khai các nội dung hoạt động của sinh viên ở Cơ sở 2

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo (phụ trách công tác sinh viên), TL QLSV, Bí thư LCĐ, Liên chi hội trưởng các đơn vị: Viện NN&TN, Khoa GDTC, Khoa GDQP

Văn phòng BQL Cơ sở II

10:00

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:30

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

-Trưởng các khoa/viện: Kỹ thuật-Công nghệ; Luật; Giáo dục; Sư phạm xã hội.

- Phòng Đào tạo.

- Chủ nhiệm đề tài nhập môn ngành: Kỹ thuật; Kinh tế; Sư phạm; Khoa học xã hội và nhân văn; Nông lâm ngư và môi trường.

- Nhóm nghiên cứu CDIO

- TS. Cao Thanh Sơn; TS. Ngô Thị Quỳnh Nga; TS. Chu Thị Hà Thanh; TS. Nguyễn Văn Đại và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

19:30

Chương trình Văn nghệ chào Tân sinh viên khóa 59, chào mừng năm học mới 2018 - 2019 tại Cơ sở 2 (HOÃN CHƯƠNG TRÌNH)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu mời

- Lãnh đạo, CBVC các đơn vị

- Sinh viên học tại Cơ sở 2

Cơ sở 2

Thứ Bảy, ngày 22/09/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 23/09/2018

08:30

Diễn đàn “Thanh niên 4.0 cần gì và như thế nào”

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

Theo công văn số 1061/ĐHV-HTSVQHDN

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Cả tuần

Nhà trường tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn về giới tính, sức khỏe sinh sản cho nữ sinh khóa 58, 59 vào các buổi tối trong tuần. Thời gian, thành phần, địa điểm thực hiện theo Công văn số 1006/ĐHV-HTSVQHDN, ngày 11/9/2018.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần