BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019)

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chào mừng năm học mới 2019 - 2020

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 02/9/2019

QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Thứ Ba, ngày 03/9/2019

14:00

Họp Hội đồng xét học bổng cho học viên, NCS năm học 2018 - 2019; Xét điểm đạt học bổng tuyển sinh đối với sinh viên năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 2270/QĐ-ĐHV, ngày 21/8/2019;

- Đại diện lãnh đạo Viện SP Tự nhiên, phòng HCTH.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh

TS. Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch

BCH Hội Cựu Chiến binh

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Thẩm định, nghiệm thu: “Giải tích số” của TS. Nguyễn Trung Hòa (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 04/9/2019

08:30

Họp Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

Đ/c Nguyễn Hồng Soa, Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp xét tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị 48.8

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

- Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Phòng họp Trường Chính trị tỉnh

19:15

Hội nghị chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường phiên thường kỳ tháng 9

Chi ủy chi bộ

- Đại biểu có giấy mời;

- Đảng viên toàn chi bộ.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 05/9/2019

07:00

Khai giảng năm học 2019 - 2020 Trường Thực hành sư phạm

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THSP;

- Đại biểu mời.

Nhà thi đấu TDTT

08:00

Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm việc với Nhà trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

- Đồng chí Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban;

- PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trân trọng kính mời:

- Đ/c Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, HCTH, CTCT-HSSV, TTrPC, VP Đảng - Đoàn thể, Đào tạo, ĐT SĐH, GDTX, KH-TC, TCCB;

- Ban Giám đốc TT KĐCLGD.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Khai giảng năm học 2019 - 2020 Trường Trung học phổ thông Chuyên

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên;

- Đại biểu mời.

Nhà thi đấu TDTT

15:00

Họp Ban Dân vận Đảng ủy Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Trưởng ban

Ban Dân vận Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 06/9/2019

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Trần Lâm, chuyên ngành: Lý luận & PPDH bộ môn Toán.

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:00

Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019 - 2020

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân;

- Trưởng các đơn vị: TCCB, KH-TC, ĐT Sau đại học; Trưởng, phó phòng HCTH; Trưởng khoa Kinh tế, Viện trưởng Viện KT&CN.

Phòng họp tầng 2, Nhà  Điều hành

Thứ Bảy, ngày 07/9/2019

07:00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019 - 2020

Ban Giám hiệu - BTV Công đoàn

Theo Thông tri triệu tập số 23/TT-ĐHV, ngày 26/8/2019

Hội trường A

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Đỗ Thanh Thùy, chuyên ngành: Quang học.

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 08/9/2019

07:30

Hội nghị Hội đồng Trường

PGS.TS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng Trường

- Thành viên Hội đồng Trường;

- Đại biểu có giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020 diễn ra từ ngày 20/8 đến 12/9/2019 theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHV ngày 01/8/2019 của Nhà trường.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần