BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019)

 

Chào mừng Lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019)

và đón nhận các phần thưởng cao quý

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/9/2019

09:00

Họp rà soát tiến độ đợt 1 và triển khai đợt 2 các nhiệm vụ ETEP năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Chủ trì các nhiệm vụ ETEP năm 2019;

- BQL CT ETEP;

- BGĐ TT BD NVSP.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 17/9/2019

14:30

Nhà Trường làm việc với nhóm chuyên gia CDIO và Các cộng tác viên làm việc tại trung tâm NC Đổi mới sáng tạo

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị TCCB, HTQT, Đào tạo , Đào tạo sau học, HCTH và nhóm chuyên gia CDIO (43 người); các CTV (8) người

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Họp Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh

TS. Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội

Ban Chấp hành Hội

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Hội diễn "Tiếng hát ngày hội trường"

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu mời;

- BCH Công đoàn, các Công đoàn bộ phận và các đội thi.

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 18/9/2019

08:30

Nhà trường đón đoàn công tác đại học California State

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Lễ ra mắt Chương trình hợp tác đào tạo tiếng Đức và đảm bảo làm việc tại CHLB Đức

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- CB Viện CN Hóa Sinh - MT, Sinh viên ngành Điều dưỡng;

- Đại biểu có giấy mời

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:00

Hội diễn "Tiếng hát ngày hội trường"

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu mời;

- BCH Công đoàn, các Công đoàn bộ phận và các đội thi.

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 19/9/2019

07:30

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và dạy học Toán đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"

PGS. TS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng Trường

- Đại biểu mời;

- Theo Thông tri triệu tập của Viện SP Tự nhiên

Hội trường A

07:30

Hội thảo khoa học "Đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Ngữ Văn đáp ứng mô hình giáo dục phát triển năng lực"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu mời;

- Theo Thông tri triệu tập của Viện SP Xã hội

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Hoàng Sỹ Hùng, chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và dạy học Toán đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay" (tiếp tục)

PGS. TS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng Trường

- Đại biểu mời;

- Theo Thông tri triệu tập của Viện SP Tự nhiên

Các phòng học tại khu nhà A

19:00

Chương trình giao lưu gặp mặt các thế hệ cán bộ, viên chức, HSSV của Khoa Toán - Ngành Toán

PGS. TS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng Trường

- Đại biểu khách mời;

- Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên khoa Toán;

- CB, GV, SV Viện SP Tự nhiên.

Hội trường A

19:00

Chương trình giao lưu gặp mặt các thế hệ cán bộ, viên chức, HSSV của Khoa Ngữ Văn - Ngành Ngữ Văn

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu khách mời;

- Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên khoa Ngữ Văn;

- CB, GV, SV Viện SP Xã hội.

Sân khấu A4

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

07:00

Lễ dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, HCTH, Đoàn TN, Hội SV;

- Đại diện lãnh đạo và TL.QLSV các khoa/viện.

- BCH, BCS các lớp khóa 60; SV các khóa được khen thưởng sinh viên xuất sắc năm học 2018 - 2019 và SV được nhận học bổng tài trợ.

Quảng trường Hồ Chí Minh

07:00

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy phiên tháng 9/2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c Trần Viết Quang

Hội trường tầng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

07:30

Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực"

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu khách mời;

- Theo Thông tri triệu tập;

- Các nhà khoa học và những người quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

07:30

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Toán - Ngành Toán

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đại biểu khách mời;

- Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên khoa Toán;

- CB, GV, SV Viện SP Tự nhiên.

Hội trường A

07:30

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Ngữ Văn - Ngành Ngữ Văn

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu khách mời;

- Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên khoa Ngữ Văn;

- CB, GV, SV Viện SP Xã hội.

Science Square

07:30

Khai mạc Hội trại sinh viên (1,5 ngày)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Cán bộ, ĐVTN các Khoa, Viện, Trường THPT Chuyên

Sân Vận động

08:00

Đón tiếp Lưu học sinh Lào nhập học năm 2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 958/ĐHV-CTCTHSSV ngày 6/9/2019 của Hiệu trưởng về việc đón tiếp Lưu học sinh Lào nhập học năm 2019.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Gặp mặt các thế hệ cựu chiến binh Trường Đại học Vinh

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu có giấy mời;

- Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường tham gia quân ngũ;

- Hội CCB Trường Đại học Vinh.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

15:00

Lễ công bố quyết định và ra mắt Ban Liên lạc cựu HSSV Trường Đại học Vinh

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập và toàn thể thành viên Ban Liên lạc cựu HSSV Trường theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Chương trình ca múa nhạc tổng hợp chào mừng

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu mời;

- BCH Công đoàn, các Công đoàn bộ phận và các đội thi;

- CB, ĐVTN và học sinh, sinh viên toàn trường

Sân khấu A4

19:30

Cuộc thi xướng họa thơ Đường

PGS.TS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng Trường

- Đại biểu mời;

- Ban Tổ chức;

- Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Vinh;

- Những người quan tâm.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 21/9/2019

07:15

Lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019) và đón nhận các phần thưởng cao quý

- GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng;

- Ban tổ chức

Theo Thông tri triệu tập và Giấy mời

Science Square

15:00

Làm việc với Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham, Thái Lan

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Phòng KH&HTQT, Ban chủ nhiệm Khoa SP Ngoại ngữ, Toàn thể lưu học sinh Thái Lan đang học tại Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 22/9/2019

 

 

 

 

 

Thứ Hai, ngày 23/9/2019

08:00

Khai mạc Hội nghị Quốc tế "Các xu thế trong quang học đương đại"

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập và Giấy mời

Hội trường A

Cả tuần

- Hội nghị Quốc tế "Các xu thế trong quang học đương đại" diễn ra từ ngày 23/9 đến ngày 26/9/2019 tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

- Nhà trường tiếp khách, các thế hệ cán bộ viên chức, HSSV về dự Lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019) và đón nhận các phần thưởng cao quý tại các phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần

 

Lịch công tác của Giáo sư Hồ Tấn Nhựt và Tiến sĩ Tim Tiemann tại Trường Đại học Vinh

từ ngày 17/9 - 21/9/2019: Lich lam viec cua GS. Ho Tan Nhut va TS Tim Tiemann.docx