BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 06

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/10/2018

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường

(Sáng: 6h30; Chiều: 12h30)

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Đội SVTN tình nguyện;  Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

14:30

Họp giao ban các đơn vị ở Cơ sở II

Ban Quản lý Cơ sở II

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Viện NN&TN, Khoa GDTC, Khoa GDQP, TT.GDQP&AN

Văn phòng Ban Quản lý Cơ sở II

14:30

Họp về công tác xuất bản

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Ban Giám đốc Nhà xuất bản;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC;

- Đại diện BQL ETEP, giảng viên có tham gia xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Chương trình giao lưu với TS. Lê Thống Nhất “Sinh viên làm gì để khởi nghiệp”

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Theo Thông tri triệu tập của BTV Đoàn trường

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 09/10/2018

08:00

Diễn đàn “Câu chuyện đi làm và khởi nghiệp của sinh viên”

Trung tâm DV,HTSV&QHDN,

Theo công văn số 1125/ĐHV-HTSVQHDN ngày 3 tháng 10 năm 2018

 Hội trường A

08:30

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

UBKT Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường Khách sạn Giao tế

14:00

Họp bàn về Kế hoạch rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm năm 2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các khoa,viện có đào tạo các ngành sư phạm

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, QT&ĐT, KH-TC, HCTH, BQL Cơ sở II, Đoàn Thanh niên, TT Bồi dưỡng NVSP, Trường THPT Chuyên, Trường THSP.

- Trưởng các bộ môn phương pháp giảng dạy.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Họp BCH Hội Cựu Chiến binh

TS. Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch

BCH Hội Cựu Chiến binh khóa II

Phòng Khánh tiết, Nhà Điều hành

19:30

Họp toàn thể sinh viên ở Ký túc xá tại Cơ sở II

Ban Quản lý Cơ sở II

- CB quản lý sinh viên

- 481 sinh viên ở Ký túc xá tại Cơ sở II

TT.GDQP&AN

19:30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Luật

Tổ Công tác của Nhà trường

Tổ Công tác của Nhà trường; Đảng ủy bộ phận, Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng, phó bộ môn, Chủ tịch CĐBP, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Luật

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

20:00

Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Luật

Tổ Công tác của Nhà trường

Tổ Công tác của Nhà trường; Cán bộ, viên chức Khoa Luật

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 10/10/2018

07:15

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2018

Ban Tuyên giáo Trung ương

Đ/c Thái Văn Thành,

Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phiên 3)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Mở gói thầu thuộc Dự án SXTN: “Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá Măng (Chanos chanos Forsskal, 1775)”  Mã số: NVQG-2018/15 Chủ nhiệm Dự án: Tạ Thị Bình

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện phòng KH-TC, KH&HTQT, QT&ĐT, TTrGD, Viện NN&TN, chủ nhiệm dự án;

- Tổ chuyên gia tư vấn chọn nhà thầu.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

16:00

Họp thống nhất danh mục và phương án triển khai đầu tư xưởng thực hành ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH-TC, QT&ĐT, TH-TN;

- Viện trưởng Viện KT&CN, trưởng bộ môn ngành CNKT Ô tô

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tổ Công tác của Nhà trường

Tổ Công tác của Nhà trường; Đảng ủy bộ phận, Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng, phó bộ môn, Chủ tịch CĐBP, Bí thư Liên chi đoàn Khoa SPNN

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

20:00

Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tổ Công tác của Nhà trường

Tổ Công tác của Nhà trường; Cán bộ, viên chức Khoa SPNN

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 11/10/2018

08:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phiên 4)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu giáo trình: “Cơ chế phản ứng trong hóa vô cơ” của PGS.TS. Nguyễn Hoa Du (Chủ biên) (Hoãn lịch nghiệm thu)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

15:00

Triển khai kế hoạch nghiên cứu với các Cộng tác viên năm 2018

Ban giám đốc TT NC- KNST

Ban giám đốc TT NC- KNST, Nhóm CTV.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

16:00

Trao đổi về hợp đồng nghiên cứu của các Cộng tác viên năm 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban giám hiệu, Ban giám đốc TT NC-KNST, Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng KH& HTQT, Nhóm CTV.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

07:30

Đại hội Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An (Cả ngày)

Tỉnh Đoàn, Hội SV Tỉnh Nghệ An, Đoàn TN - Hội SV Trường

Triệu tập theo Kế hoạch của Tỉnh Đoàn, Đoàn TN - Hội SV trường

Hội Trường A

08:00

Họp thống nhất quy trình kê khai thanh toán thừa giờ năm học 2017 - 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, HCTH, KH-TC, TCCB, Đào tạo Sau đại học, KH&HTQT, TTrGD, GDTX, CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn

TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch

Ban Thường vụ Công đoàn

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

14:00

Họp Công đoàn Trường

TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch

Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch các công đoàn bộ phận

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 13/10/2018

07:30

Đại hội Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An (Cả ngày)

Tỉnh Đoàn, Hội SV Tỉnh Nghệ An, Đoàn TN - Hội SV Trường

Triệu tập theo Kế hoạch của Tỉnh Đoàn, Đoàn TN - Hội SV trường

Hội Trường A

Chủ Nhật, ngày 14/10/2018

07:00

Gala phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2018.

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

- Toàn thể sinh viên được điều động theo công văn số 1146/ĐHV-CTCTHSSV ngày 9/10/2018.

Hội trường A

Cả tuần

Cán bộ, Hội viên, sinh viên Trường Đại học Vinh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần