BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/10/2017

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường

(Sáng: 6h30; Chiều:12h30)

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Đội SVTN xung kích; Đội cờ đỏ của các đơn vị

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

08:30

Làm việc với  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên về hợp tác đào tạo đại học.

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

BGD Trung tâm GDTX, Trưởng  các đơn vị: KH-TC, HCTH, Khoa Luật, Khoa Lịch sử

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp ban Truyền thông của Trường

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định; Lãnh đạo các viện, khoa phụ trách công tác tuyển sinh

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 17/10/2017

08:00

Họp về công tác đào tạo khóa 57 và 58

Đ/c Thái Văn Thành -  Phó Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo,  KH-TC, TTrGD, TT ĐBCL, TT CNTT, TT GDTX (Bộ phận đào tạo - tuyển sinh) Đoàn TN;  Trưởng viện, khoa và CVHT, TL QLSV có sinh viên thuộc nhóm ngành KHXH&NV

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

- Họp chuẩn bị nhập học và khai giảng cao học khóa 25

- Họp triển khai Tuần SHCD - HSSV đầu năm học 2017 - 2018

- Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị Công tác đảm bảo ANTT trường học, nội trú, ngoại trú và công tác HSSV năm học 2017 - 2018

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, ĐT SĐH, HCTH, KH-TC, QTĐT, Bảo vệ, TT ĐBCL, TT CNTT, TT HTSV&QHDN, TT Nội trú, Y tế, Đoàn TN, Hội SV; Đại diện Lãnh đạo và Trợ lý QLSV các viện, khoa

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

14:30

Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ TT Thư viện

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Đoàn kiểm tra; Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, Chủ tịch CĐBP TT Thư viện

Phòng họp Thư viện

19:00

Lớp GDQP- AN (đối tượng 4) học Chuyên đề 4

Phòng TCCB

Giảng viên, Học viên (theo danh sách)

Phòng học 302 - Nhà A1

19:00

Khai mạc Hội thi Thanh niên với ATGT

- UBND tỉnh Nghệ An

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Đại biểu mời; Các đội thi

Hội trường A

19:30

Xemina về tổ chức dạy học tiếp cận CDIO

 

Đ/c Trần Xuân Sang -Viện SP Tự nhiên

 

Các thành viên đoàn cán bộ tham dự học tập kinh nghiệm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 18/10/2017

07:30

Hội thi Thanh niên với ATGT (cả ngày)

- UBND tỉnh Nghệ An

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Đại biểu mời; Các đội thi

Hội trường A

07:45

Nghiệm thu giáo trình: “Toán kỹ thuật” của TS. Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

 

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

08:45

Nghiệm thu giáo trình: “Nguyên lý kế toán” của TS. Hồ Mỹ Hạnh (Chủ biên)

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

 

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

09:00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2, năm 2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH;Trưởng các khoa, viện; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, KH-TC, HCTH, TTrGD, TT ĐBCL, TT CNTT, TTGDTX (Bộ phận Đào tạo - tuyển sinh), TT TTTV Nguyễn Thúc Hào; Trợ lý đào tạo.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng xét chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ triển khai từ năm 2018

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 1086/QĐ-ĐHV ngày 28/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; Chủ nhiệm các đề tài và những người quan tâm.

 

Phòng họp tầng 6,  Nhà Điều hành

14:00

Kiểm tra hoạt động tại Trường Thực hành Sư phạm

Đ/c Nguyễn Văn Phú - TP.TTrGD

Đoàn Kiểm tra (theo Quyết định); BGH, tổ trưởng chuyên môn trường THSP

Trường THSP

14:00

Họp góp ý cho Dự thảo "Quy định đào tạo vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Vinh"

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, HCTH, KH-TC, TTrGD, TT ĐBCL, TT CNTT; Ban Giám đốc TT GDTX; Đại diện Ban Lãnh đạo các viện, khoa

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:30

Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị: TT CNTT, TT GDTX, các viện, khoa về phần mềm CMC cho hệ VLVH

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Cán bộ viên chức TT GDTX, TT CNTT; Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, TTrGD, KH-TC, TT ĐBCL; Đại diện Lãnh đạo và Trợ lý đào tạo VLVH các viện, khoa có lớp hoặc tham gia giảng dạy VLVH

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Tổng kết và trao giải Hội thi Thanh niên với ATGT

- UBND tỉnh Nghệ An

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Đại biểu mời; Các đội thi

Hội trường A

19:00

Lớp GDQP- AN (đối tượng 4) học Chuyên đề 5

Phòng TCCB

Giảng viên, Học viên (theo danh sách)

Phòng học 302 - Nhà A1

19:30

Sinh hoạt chuyên môn: Trao đổi kinh nghiệm dạy học tiếp cận CDIO tại Khoa Lịch sử

Đ/c Lê Thế Cường - Khoa Lịch sử

Đại diện các đơn vị: Đào tạo, Công đoàn trường; GV Khoa Lịch sử; những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 19/10/2017

07:30

Nhập học cao học khóa 25 tại Trường Đại học Vinh

Phòng CTCT - HSSV

Theo Công văn số: 1208/ĐHV-CTCT-HSSV ngày 10/10/2017

Hội trường A

08:00

Kiểm tra công tác in, quản lý phôi, in văn bằng, chứng chỉ

Đ/c Nguyễn Đình Huy - PTP. TTrGD

Theo Kế hoạch số: 35/KH-ĐHV ngày 10/10/2017

- Phòng KH-TC

- Phòng HCTH

07:30

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10/2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c Thái Văn Thành;

Đ/c Nguyễn Hồng Soa;

Đ/c Trần Viết Quang

Hội trường tầng 3, BTG Tỉnh ủy

09:00

Làm việc với Đoàn Chuyên gia Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực FCB - Vương quốc Bỉ (cả ngày)

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Theo Thông báo

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Quán triệt quy chế cho học viên cao học khóa 25

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Báo cáo viên các đơn vị: CTCT-HSSV, ĐT SĐH, TT ĐBCL; Học viên cao học khóa 25

Hội trường A

14:00

Họp Hội đồng thi đua Trường (phiên thứ 2)

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Đêm giao lưu Nhà thơ, Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: "Phái đẹp - Quê hương và Tình yêu"

BTV Công đoàn Trường

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 20/10/2017  

08:00

Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ Khoa Giáo dục

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

Đoàn giám sát; Chi ủy chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa, Chủ tịch CĐBP khoa Giáo dục

Phòng họp Khoa Giáo dục

08:00

Làm việc với Đoàn Chuyên gia Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực FCB - Vương quốc Bỉ (cả ngày)

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Theo Thông báo

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Họp Ban Biên tập Tạp chí khoa học

 

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính học chuyên đề Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế

Phòng TCCB

Tiến sĩ Nguyễn Hải Thập; Học viên (theo danh sách)

Phòng học 201 - Nhà A4

Thứ Bảy, ngày 21/10/2017

07:00

Liên hoan các CLB, đội, nhóm

(cả ngày)

BTV Đoàn Trường

Theo Kế hoạch của Đoàn Trường

Khuôn viên Trường

07:30

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính học chuyên đề Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

Phòng TCCB

Tiến sĩ Nguyễn Hải Thập; Học viên (theo danh sách)

Phòng học 201 - Nhà A4

Chủ Nhật, ngày 22/10/2017     

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

 

1. Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn

2. Lịch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu năm học 2017 - 2018  (thực hiện theo Công văn số: 1212/ĐHV -CTCT-HSSV ngày 12/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

* Tổ chức lớp học:

- Lớp CT 8: Viện Kỹ thuật - Công nghệ và Khoa Kinh tế.

- Lớp CT 9: Gồm các khoa: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Ngoại Ngữ, Lịch sử, Luật, Xây dựng.

- Lớp CT 10: Gồm các viện: Sư phạm Tự nhiên, Hóa sinh - Môi trường và các khoa: Giáo dục, Giáo dục chính trị, Địa lý - Quản lý tài nguyên.

- Lớp CT 11: Gồm viện Nông nghiệp - Tài nguyên và các khoa: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

Lưu ý: Sinh viên khóa 58 (nhập học muộn) học bổ sung theo lịch học của viện, khoa.

* Thời gian: Sáng từ: 07 giờ 30'; chiều từ: 13 giờ 30'; tối từ: 19 giờ 00'

* Địa điểm:

- Các lớp CT 8, 9, 10 học tại Hội trường A.

- Lớp CT 11 học tại Cơ sở 2 (Nhà học Đa năng của Trung tâm GDQP-AN).

 

Thời gian

Buổi

Lớp CT 8

Lớp CT 9

Lớp CT 10

Lớp CT 11

Thứ 7

21/10/2017

Sáng

Bài 1

 

 

Bài 3

Chiều

 

Bài 2

 

 

Tối

 

 

Bài 3

 

Chủ nhật

22/10/2017

Sáng

Bài 4

 

 

Bài 1

Chiều

 

Bài 1

 

 

Tối

 

 

Bài 2

 

Thứ 2

23/10/2017

Tối

Bài 3

 

 

 

Thứ 3

24/10/2017

Tối

 

Bài 4

 

 

Thứ 4

25/10/2017

Tối

 

 

Bài 1

 

Thứ 5

26/10/2017

Tối

Bài 2

 

 

 

Thứ 6

27/10/2017

Tối

 

Bài 3

 

 

Thứ 7

28/10/2017

Sáng

 

 

Bài 4

Bài 2

Chiều

Bài 5

 

 

Bài 4

Tối

 

Bài 5

 

 

Chủ nhật

29/10/2017

Sáng

 

 

Bài 5

 

Chiều

 

 

 

Bài 5

Tối