BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/10/2018

07:00

Tổ chức đón tiếp sinh viên học GDQP&AN-GDTC đợt 2, năm học 2018-2019 tại Cơ sở II

- Ban Quản lý Cơ sở II

- Trung tâm GDQP&AN

- Tổ Quản lý sinh viên; Tổ Quản trị, Dịch vụ

- SV theo QĐ số 2380/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng

TT.GDQP&AN

08:00

Họp rà soát công tác thanh tra, kiểm tra

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, HCTH, KH-TC, QT&ĐT, ĐT SĐH, TCCB, TTrGD, TT ĐBCL, TT GDTX, Tổ trưởng tổ Tuyển sinh (đ/c Nhàn)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:30

Viện SP Tự nhiên làm việc với GS Mariusz Michta (Trường ĐH Zielona Gora, Ba Lan)

PGS.TS Kiều Phương Chi, Viện trưởng Viện SPTN

Theo điều động của Viện SP Tự nhiên

Văn phòng ngành Toán

09:00

GS Mariusz Michta giảng bài tại Viện SP Tự nhiên

GS. TS. Nguyễn Văn Quảng, Viện SPTN

Theo điều động của Viện SP Tự nhiên

Phòng học A4.201

13:30

Họp về kiểm định chương trình theo AUN-QA

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- BGĐ TT ĐBCL, GĐ TTT KĐCL;

- Lãnh đạo và Cán bộ phụ trách kiểm định chương trình ngành ST Toán, CNTT;

- Phòng KH-TC, Phòng QHQT (đ/c Hải), Khoa SP Ngoại ngữ (đ/c Quyết).

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Họp rà soát công việc tháng 10/2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, HCTH, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, KH&HTQT, TTrGD, GDTX, CNTT, ĐBCL, KĐCLGD, DV, HTSV&QHDN, Đoàn TN, VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 16/10/2018

07:00

Khai giảng khóa học GDQP&AN-GDTC đợt 2, năm học 2018-2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- CBVC Ban Quản lý Cơ sở II, TT.GDQP&AN

- Sinh viên theo QĐ 

TT.GDQP&AN

07:30

Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2018 - 2019

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập số 26/TT-ĐHV ngày 9 tháng 10 năm 2018.

Hội trường A

08:00

GS Mariusz Michta giảng bài tại Viện SP Tự nhiên

PGS. TS. Lê Văn Thành, Viện SPTN

Theo điều động của Viện SP Tự nhiên

Phòng học A4.201

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Thị Đào, chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam.

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Tập huấn Công tác HSSV năm học 2018 - 2019

ThS. Đặng Thị Thu, Phó trưởng phòng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 17/10/2018

07:30

Hội thảo “Xây dựng môi trường văn hóa học đường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

Công đoàn Giáo dục Nghệ An

Theo Giấy mời

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

GS Mariusz Michta giảng bài tại Viện SP Tự nhiên

TS. Nguyễn Huy Chiêu, Viện SPTN

Theo điều động của Viện SP Tự nhiên

Phòng học A4.201

14:00

Nghiệm thu giáo trình: “Cơ chế phản ứng trong hóa vô cơ” của PGS.TS. Nguyễn Hoa Du (Chủ biên)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

19:30

Diễn đàn về “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” của sinh viên

Ban Quản lý Cơ sở II

- Đại biểu mời

- Các đội thi và SV các khoa, viện ở Cơ sở II

Hội trường Nhà B (Cơ sở II)

Thứ Năm, ngày 18/10/2018

09:00

Ra mắt nhóm chuyên gia CDIO của 42 ngành đào tạo theo tiếp cận CDIO.

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:00

Hội nghị trực tuyến với GS.TS Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng Bộ môn và giảng viên dạy nhập môn ngành Sư phạm, Luật, Kinh tế, CNTT (báo cáo tiến độ dạy nhập môn ngành).

- Nhóm chuyên gia CDIO.

- Những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2, năm 2018; Xét thôi học, học tiếp, cảnh báo kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy, năm học 2017 - 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các khoa, viện;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, KH-TC, TT ĐBCL, TTrGD, HCTH, TT CNTT, TT GDTX (Bộ phận Đào tạo - tuyển sinh), TT TTTV Nguyễn Thúc Hào, TT Nội trú;

- Trợ lý đào tạo các khoa, viện; Cố vấn học tập.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

16:00

 

Trường Đại học Vinh làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm Muộn, Lào

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đại diện BGH

- Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, KH-TC, Nội trú, Y tế, Viện SPXH

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

19:30

Chương trình Giao lưu âm nhạc với Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 19/10/2018

08:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phiên 5, xét khen thưởng bậc cao)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Đón tiếp LHS Lào tỉnh Nghệ An gửi đào tạo trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

ThS. Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng CTCT-HSSV

- LHS Lào trúng tuyển theo Quyết định;

- Phòng KHTC, Trạm Y tế, Trợ lý QLSV, Cố vấn học tập các khoa/viện có sinh viên nhập học;

- CB phòng CTCT-HSSV

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Rà soát Đề án nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT thuộc Chương trình ETEP (HOÃN LỊCH LÀM VIỆC)

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường

- Thành viên thực hiện nhiệm vụ đề án nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT (Theo thư mời)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nhà trường làm việc với Công ty Vệ sỹ INVICO

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện các đơn vị: TT DV, HTSV&QHDN, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, HCTH, BQL CS II;

- Đại diện Công ty Vệ sỹ INVICO

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:15

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư

Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 20/10/2018

08:00

Khai giảng khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực ICT (khóa 2) dành cho giảng viên

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Ban chỉ đạo Chương trình ETEP Đại học Vinh;

- Đại diện các đơn vị: TCCB, TT CNTT, HCTH;

- Giảng viên lên lớp;

- Giảng viên Viện SPXH, Viện KHXH&NV.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 21/10/2018

07:00

Tổ chức ngày “Chủ nhật xanh” tháng 10/2018

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo Kế hoạch Số: 109 - KH/ĐTN ngày 3/10/2018

Khuôn viên trường Đại học Vinh, CS1, CS2, Trung tâm GDQP - An ninh Vinh.

08:00

Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực ICT (khóa 2) dành cho giảng viên

TT CNTT

- Giảng viên lên lớp;

- Giảng viên Viện SPXH, Viện KHXH&NV.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Cả tuần

- Từ ngày 15/10/2018 Nhà trường thực hiện lịch công tác, giảng dạy, học tập theo giờ mùa đông. Cụ thể theo Công văn số 1138/ĐHV-HCTH ngày 08/10/2018 đăng trên iOffice

- Từ ngày 14/10 đến ngày 26/10/2018, Nhà trường tổ chức “Sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên khóa 55, 56, 57, 58 theo công văn số 1035/ĐHV-CTCT-HSSV ngày 18/9/2018.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần