BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 08

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 07/10/2019

08:45

Họp triển khai thi tuyển công chức cho Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Trần Bá Tiến

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng các đơn vị: ĐBCL, CNTT, QT&ĐT, HCTH, KHTC, TH-TN, Nội trú, VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban Công tác HSSV

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL. QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 08/10/2019

14:00

Góp ý vào Dự thảo Đề án tự chủ đại học; Đề án thành lập Trường Sư phạm

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

BCH Đảng bộ; BGH; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Soạn thảo các đề án; Viện trưởng Viện SPTN, Viện SPXH.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 09/10/2019

09:00

Họp bàn về phân công chuẩn bị cho kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của AUN-QA

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu (đ/c Trần Bá Tiến);

- Trưởng nhóm viết báo cáo tự đánh giá CTĐT của ngành CNTT (đ/c Hoàng Hữu Việt) và SP Toán (đ/c Thiều Đình Phong);

- Lãnh đạo TT ĐBCL (đ/c Nguyễn Ngọc Hiếu);

- Lãnh đạo TT KĐCLGD (đ/c Trần Đình Quang và đ/c Nguyễn Thị Thanh).

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 10/10/2019

08:30

Họp Hội đồng Tuyển sinh và Hội đồng xét Tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó hiệu trưởng

Thành phần theo các Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp bàn Đề án xây dựng Trung tâm Khảo thí quốc gia

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Trưởng các đơn vị: KH-TC, HCTH, QT&ĐT, TT ĐBCL, TT CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019

07:30

Khai mạc Chương trình Bồi dưỡng trực tiếp giáo viên phổ thông cốt cán (thuộc chương trình ETEP)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL ETEP Trung ương;

- Đại diên Sở GD & ĐT Nghệ An, Hà Tĩnh;

- Ban Giám hiệu;

- Ban chỉ đạo công tác BDTX GVPT và CBQL CS GDPT (QĐ 2366/QĐ-ĐHV);

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, Viện SPTN, SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa GDTC, Trạm Y tế, TT BDNVSP, QT&ĐT, TT DV, HTSV&QHDN;

- Báo cáo viên và học viên các lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 1

Hội trường A

08:00

Rà soát phần mềm tổng thể với công ty Trí Nam

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Tổ tư vấn; Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo, KH-TC, CTCT-HSSV, ĐBCL, CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Thẩm định, nghiệm thu: “Quản trị nhân lực” của TS. Hồ Thị Diệu Ánh (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

14:00

Họp rà soát kế hoạch CDIO giai đoạn 2019 - 2023

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo phòng Đào tạo và CB phụ trách chương trình đào tạo;

- Ban NCLL CDIO

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Hội nghị triển khai công tác thi đua năm học 2019 - 2010 của Khối thi đua các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

PGS.TS Lưu Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường CĐSP NA, Khối trưởng Khối Thi đua năm học 2019 - 2020

- GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng;

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa - Thường trực HĐ TĐ-KT;

- Đ/c Phạm Thị Bình - CT CTT;

- Đ/c Thiều Đình Phong - BT Đoàn TN

Phòng họp 409, nhà Hiệu bộ, Trường CĐSP Nghệ AN

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019

15:00

Nghiệm thu công tác cốt pha, cốt thép dầm sàn tầng 4 công trình Trung tâm khảo thí

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: Ban TTrND, phòng TTr-PC, phòng KH-TC, phòng QT&ĐT

Hiện trường công trình Trung tâm khảo thí

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Từ ngày 07/10 đến ngày 10/10 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm tổ chức bồi dưỡng qua mạng trực tuyến dành cho Giáo viên phổ thông tham dự lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 1; Từ ngày 11/10 đến ngày 13/10 bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức Chương trình Tư vấn về Giới - Giới tính và Sức khỏe sinh sản cho nữ sinh từ ngày 08/10 đến ngày 10/10 theo Kế hoạch

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần