BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 09

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/10/2019

07:30

Họp ban nghiên cứu lý luận CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban nghiên cứu lý luận CDIO;

- Phòng Đào tạo

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Khai mạc Hội thảo tập huấn về phát triển chương trình cho giảng viên sư phạm (đào tạo giáo viên tiểu học) theo hướng tiếp cận năng lực

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 15/10/2019

15:00

Họp  kiểm tra tiến độ thực hiện lập danh mục và bổ sung học liệu phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo: Sư phạm Toán, CNTT (AUN -QA) và Sư phạm Hóa, SP GDTH.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BGH;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Viện SP Tự nhiên, Viện KT&CN, Khoa Giáo dục, TT Thư viện, Phòng Đào tạo, Phòng KHTC ( Đ/c Dũng).

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Họp rút kinh nghiệm chương trình BDGVPTCC đợt 1 & tập huấn tin học cho báo cáo viên đợt 2

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Giáo viên phổ thông cốt cán tham dự lớp Bồi dưỡng giáo viên cốt cán 2019 đợt 1 & đợt 2

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Nghiệm thu bài giảng bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1 Chương trình GDPT mới

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An

- Thành viên hội đồng nghiệm thu  theo (QĐ 2487/QĐ – ĐHV)

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 16/10/2019

07:30

Hội nghị công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2019 - 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 17/10/2019

07:30

Khai mạc Chương trình Bồi dưỡng trực tiếp giáo viên phổ thông cốt cán đợt 2 (thuộc chương trình ETEP)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL ETEP Trung ương;

- Đại diên Sở GD & ĐT Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh;

- Ban Giám hiệu;

- Ban chỉ đạo công tác BDTX GVPT và CBQL CS GDPT (QĐ 2366/QĐ-ĐHV);

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, Viện SPTN, SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa GDTC, Trạm Y tế, TT BDNVSP, QT&ĐT, TT DV, HTSV&QHDN;

- Báo cáo viên và học viên các lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 2

Hội trường A

08:00

Kiểm tra công tác quản lý đào tạo tại Trung tâm GDTX

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đoàn kiểm tra (theo QĐ)

- TT GDTX (thành phần theo Kế hoạch 51/KH-ĐHV ngày 7/10/2019)

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phiên thứ nhất

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019

08:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phiên thứ hai

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Hội nghị tập huấn công tác học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phiên thứ ba

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Từ ngày 14/10 đến ngày 19/10 Hội thảo tập huấn về phát triển chương trình cho giảng viên sư phạm (đào tạo giáo viên tiểu học, giáo viên trung học) theo hướng tiếp cận năng lực diễn ra theo Kế hoạch tại Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

- Từ ngày 14/10 đến ngày 16/10 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm tổ chức bồi dưỡng qua mạng trực tuyến dành cho Giáo viên phổ thông tham dự lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 2; Từ ngày 17/10 đến ngày 19/10 bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

-  “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020 cho sinh viên khóa 59 trở về trước diễn ra từ ngày 14/10 đến 26/10/2019 theo Kế hoạch số 1013/KH-ĐHV ngày 18/9/2019 của Nhà trường.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần