BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 10

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 21/10/2019

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 22/10/2019

08:00

Họp rà soát công việc tháng 10/2019 (HOÃN LỊCH LÀM VIỆC)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị phòng, ban, trung tâm, trạm; Công đoàn, Đoàn TN, Hội Sinh viên; VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Ban chế độ chính sách

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Tối ưu hóa độ tán sắc của sợi tinh thể quang tử ứng dụng trong chế tạo cảm biến có độ nhạy cao.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Chu Văn Lanh

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3573/QĐ-BGDĐT ngày 08/10/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Chương trình giáo dục đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Sân khấu A4

Thứ Tư, ngày 23/10/2019

08:00

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 31/TT-ĐHV, ngày 17/10/2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Họp trực tuyến với BQL Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Thế giới

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP;

- Ban Giám sát - Đánh giá CT ETEP;

- Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với phòng CTCT-HSSV

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

Đoàn kiểm tra theo QĐ; tập thể lãnh đạo và Chủ tịch CĐBP phòng CTCT-HSSV

Văn phòng Phòng CTCT-HSSV

15:30

Họp xét học bổng tài trợ cho HSSV đầu năm học; Rà soát công việc cho Lễ Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 27 (2019 - 2021) và Bế giảng, trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019;

Xét khen thưởng cho học viên cao học khóa 25 tốt nghiệp năm 2019.

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật của HSSV; Hội đồng xét học bổng cho người học;

- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT - HSSV, HCTH, SĐH, QT&ĐT, KHTC, TTDVHTSV&QHDN.

 - Đại diện lãnh đạo các khoa/viện có học viên.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Sinh hoạt mẫu và ra mắt Ban Chủ nhiệm các CLB Tiếng Anh trực thuộc Cộng đồng Tiếng Anh trường Đại học Vinh.

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- BTV Đoàn trường

- Đại diện Ban Chủ nhiệm khoa SPNN

- Ban Chủ nhiệm các CLB Tiếng Anh trực thuộc  

- CLB English Speaking Zone

Phòng B2.102

Thứ Năm, ngày 24/10/2019

07:30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp (đợt 3); xét thôi học, học tiếp, cảnh báo kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số: 2828/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 10 năm 2019

Đ/c Đinh Xuân Khoa

BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:30

Nhà trường làm việc với Trường Trung cấp Miền Đông

TS.Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Lãnh đạo các đơn vị: GDTX, KH-TC, HCTH, CTCT-HSSV, TT ĐBCL; Khoa Giáo dục (BCN Khoa, Trợ lý ĐT Vừa làm vừa học)

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

10:30

Họp bàn về quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc Trường Đại học Vinh

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: DV, HTSVQHDN; KH-TC; Đào tạo, QT&ĐT, Đoàn TN, HCTH, Nội trú, Y tế, BQL CS2. 

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

Đoàn kiểm tra theo QĐ; Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, Tổ trưởng và Chủ tịch CĐBP TT TH-TN

Văn phòng TT TH-TN

14:00

Rà soát phần mềm tổng thể với công ty Trí Nam

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Tổ tư vấn giám sát;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, ĐT Sau ĐH, GDTX, HCTH, KH-TC, KH&HTQT, CTCT-HSSV, ĐBCL, TTr-PC, QT&ĐT, CNTT, Nội trú,

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

17:45

Khai giảng khóa đào tạo tiếng Anh cho học sinh, sinh viên

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: TT DV,HTSV&QHDN, phòng Đào tạo, phòng QT&ĐT, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019

07:30

Khai mạc và Bồi dưỡng trực tiếp giáo viên phổ thông cốt cán đợt 3

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban QL ETEP TW;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện Sở GD& ĐT Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh;

- Ban chỉ đạo công tác BDTX GV PT và CBQL CS GDPT (QĐ 2366/QĐ-ĐHV);

- Trưởng các đơn vị: Hành chính tổng hợp, KH-TC, Viện SPTN, SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa GDTC, Trạm Y tế, TT BDNVSP, Phòng quản trị.

- Báo cáo viên và học viên các lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 3;

Hội Trường A

08:00

Tiếp công dân theo định kỳ của Ban Giám hiệu

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Cán bộ, HSSV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Làm việc với Tập đoàn OLC (Nhật Bản)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: Trung tâm DV,HTSV&QHDN, KH&HTQT, Đào tạo, HCTH, Viện CNHS-MT, Viện KT&CN

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Họp BTV Công đoàn Trường

Đ/c Phạm Thị Bình, Chủ tịch

Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

09:00

Họp chuẩn bị cho Đợt đánh giá đồng cấp Trường Đại học Vinh theo bộ chỉ số phát triển các trường sư phạm (TEIDI)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL Chương trình ETEP

- Ban Thư ký, Các nhóm chuyên trách (theo QĐ số 1155/QĐ-ĐHV ngày 24/5/2019)

- Trưởng các phòng, ban, Trung tâm và các Khoa/Viện Đào tạo giáo viên

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Làm việc với đoàn cán bộ Phòng Giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện Phòng KH&HTQT, Đào tạo, Đào tạo Sau Đại học,  CTCTHSSV, Trung tâm HTSV&QHDN, Trung tâm GDTX

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phiên thứ hai

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Làm việc với đoàn cán bộ Phòng Giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện Phòng KH&HTQT, Đào tạo, Đào tạo Sau Đại học,  CTCTHSSV, Trung tâm HTSV&QHDN, Trung tâm GDTX; Sinh viên lớp chất lượng cao các ngành Công nghệ Thông tin, Sư phạm Toán, Quản trị kinh doanh, sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019

07:00

Hội thảo Vinh TESOL lần thứ 2

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu Khách mời;

- Cán bộ, giảng viên khoa SPNN;

Hội trường tầng 8, nhà Điều hành

07:30

Lễ Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 27 (2019 - 2021) và Bế giảng, trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019.

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

07:30

Khai giảng lớp đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó hiệu trưởng

Cán bộ, giảng viên theo Thông tri số 32/TT-ĐHV ngày 21/10/2019

Phòng họp tầng 4 nhà A1

07:30

Khai mạc Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Tỉnh ủy Nghệ An

Hội đồng thi

Cán bộ coi thi; thí sinh

Phòng học A4.201

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Phan Anh Hùng, chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn Toán

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành

14:30

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Cấu trúc của một số lớp đại số và ứng dụng.

Chủ nhiệm: TS. Thiều Đình phong

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 1473/QĐ-BGDĐT ngày 25/6/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019

06:30

Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Tỉnh ủy Nghệ An, vòng 1 (cả ngày)

Hội đồng thi

Cán bộ coi thi; thí sinh

Phòng học nhà D1

08:00

Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa SP Ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại biểu có Giấy mời và các thế hệ cán bộ, sinh viên, học viên khoa SP Ngoại ngữ

Hội trường A

08:00

Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Giáo dục thể chất

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đại biểu có Giấy mời và các thế hệ cán bộ, sinh viên, học viên khoa Giáo dục thể chất

Hội trường TT GDQP&AN

Cả tuần

- Trung tâm DV, HTSV&QHDN phối hợp với VCCI và Báo Diễn đàn doanh nghiệp Tổ chức chuỗi Hội thảo KNĐMST cho sinh viên Trường Đại học Vinh trong 2 ngày 26-27/10/2019 tại tầng 7 Nhà Điều hành

-  “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020 cho sinh viên khóa 59 trở về trước diễn ra từ ngày 14/10 đến 26/10/2019 theo Kế hoạch số 1013/KH-ĐHV ngày 18/9/2019 của Nhà trường.

- Từ ngày 21/10 đến ngày 24/10 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm tổ chức bồi dưỡng qua mạng trực tuyến dành cho Giáo viên phổ thông tham dự lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 3; Từ ngày 25/10 đến ngày 27/10 bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần