BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 11

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 28/10/2019

08:00

Khai mạc đánh giá đồng cấp trường Đại học Vinh theo bộ chỉ số đánh giá năng lực các trường sư phạm

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đoàn đánh giá đồng cấp, Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại diện Ngân hàng thế giới, Đại diện chương trình ETEP, Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Nhà trường làm việc với Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, HCTH, TT DV, HTSV&QHDN

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Nhà trường làm việc với đ/c Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Lãnh đạo TT BD NVSP;

- BQL Chương trình ETEP;

- Toàn bộ giảng viên tham gia bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 29/10/2019

07:30

Khai mạc bồi dưỡng Tổ trưởng tổ chuyên môn khu vực 3 gồm 9 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Thái Bình (THPT & THCS)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ;

- Ban Quản lý dự án RGEP;

- Vụ GD Trung học;

- Đại diện Sở GD&ĐT của 9 tỉnh;

- Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Trung tâm BDNVSP;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, Viện SP TN, SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa GDTC, Trạm Y tế, Phòng QT&ĐT.

Hội trường A

08:00

Đánh giá đồng cấp trường Đại học Vinh theo bộ chỉ số đánh giá năng lực các trường sư phạm (Cả ngày)

Đoàn đánh giá đồng cấp

Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại diện Ngân hàng thế giới, Đại diện chương trình ETEP, Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Họp bàn về quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc Trường Đại học Vinh

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: DV, HTSVQHDN; KH-TC; Đào tạo, QT&ĐT, Đoàn TN, HCTH, THSP, Nội trú, Y tế, BQL CS2. 

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Họp Ban tổ chức giải Tennis Trường Đại học Vinh mở rộng

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Các thành viên theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Đoàn đánh giá đồng cấp, Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo làm việc với đại diện lãnh đạo khoa viện đào tạo sư phạm

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đoàn đánh giá đồng cấp, Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các khoa viện Sư phạm

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

15:45

Đoàn đánh giá đồng cấp, Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo làm việc với giáo viên sư phạm

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đoàn đánh giá đồng cấp, Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo, giáo viên sư phạm theo thông báo

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

15:45

Đoàn đánh giá đồng cấp, Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo làm việc với cựu sinh viên, học viên và nhà tuyển dụng

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Giấy mời

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Trao học bổng tài trợ cho sinh viên

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 35/TT-ĐHV, 23/10/2019

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 30/10/2019

08:00

Đánh giá đồng cấp trường Đại học Vinh theo bộ chỉ số đánh giá năng lực các trường sư phạm (Cả ngày)

Đoàn đánh giá đồng cấp

Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại diện Ngân hàng thế giới, Đại diện chương trình ETEP, Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Nhà trường làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Flymingo về thực tập và tuyển dụng nhân sự

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: DV, HTSV&QHDN, Đào tạo, Viện KHXH&NV, Viện KT&CN, Khoa Xây dựng, phòng HCTH

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Làm việc với đoàn cán bộ Văn phòng tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo;

- BCN Khoa SP Ngoại ngữ; Chuyên gia Anh ngữ tại Trường Đại học Vinh

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:00

Tổng kết và trao chứng nhận hoàn thành khóa học tiếng Anh Access

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện VP tiếng Anh khu vực, ĐSQ Mỹ tại Việt Nam;

- Đại diện BGH Nhà trường;

- CB, GV Khoa SP Ngoại ngữ và sinh viên lớp tiếng Anh Access

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Bế mạc đợt đánh giá đồng cấp Trường Đại học Vinh theo bộ chỉ số phát triển các trường sư phạm (TEIDI)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Trường;

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Vinh theo bộ chỉ số TEIDI; Nhóm thư ký và các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá;

- Trưởng, phó các đơn vị có đào tạo sư phạm.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 31/10/2019

08:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Trợ giúp pháp lý cho người nghèo thuộc vùng 30a ở các tỉnh Bắc Trung bộ: Thực trạng và giải pháp.

Chủ nhiệm: TS. Đinh Ngọc Thắng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3575/QĐ-BGDĐT ngày 08/10/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:00

Họp về đào tạo cao học

(CHUYỂN SANG THỨ 2 TUẦN SAU)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu (PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, TS. Trần Bá Tiến);

- Trưởng các khoa, viện có đào tạo cao học;

- Trưởng các chuyên ngành đào tạo cao học;

- Trưởng, phó các đơn vị: P.ĐT SĐH, TT ĐBCL, TT CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phiên thứ ba

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019

07:30

Khai mạc và Bồi dưỡng trực tiếp giáo viên phổ thông cốt cán đợt 4

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban QL ETEP TW;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện Sở GD & ĐT Nghệ An, Hà Tĩnh; Thanh Hóa;

- Ban chỉ đạo công tác BDTX GV PT và CBQL CS GDPT (QĐ 2366/QĐ-ĐHV);

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, Viện SP TN, SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa GDTC, Trạm Y tế, TT BDNVSP, Phòng QT&ĐT;

- Báo cáo viên và học viên các lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 4.

Hội trường A

13:30

Làm việc với Tư vấn đánh giá giữa kỳ Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

BQL Chương trình ETEP và các cá nhân được mời tham gia phỏng vấn

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Ban Quản lý Cơ sở II

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

Đoàn kiểm tra theo QĐ; Chi ủy, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Tổ trưởng, Chủ tịch CĐBP Ban QLCS II

Văn phòng Ban QLCS II

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019

07:30

Khai mạc Giải bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nữ cán bộ, viên chức khối thi đua các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Cả ngày)

Ban tổ chức

- Đại biểu mời;

- Các đội bóng tham gia giải;

- CB, VC và HSSV các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh

Nhà thi đấu TDTT Trường CĐSP Nghệ An

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019

(Cả ngày)

Giải bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nữ cán bộ, viên chức khối thi đua các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban tổ chức

- Đại biểu mời;

- Các đội bóng tham gia giải;

- CB, VC và HSSV các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh

Nhà thi đấu TDTT Trường CĐSP Nghệ An

Cả tuần

- Từ ngày 28/10 đến ngày 31/10 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm tổ chức bồi dưỡng qua mạng trực tuyến dành cho Giáo viên phổ thông tham dự lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 4;

- Từ ngày 29/10 đến 31/10 Bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018;

- Từ ngày 02/11 đến ngày 03/11 bồi dưỡng trực tiếp dành cho Giáo viên phổ thông tham dự lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 tại Trường Đại học Vinh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Đội bóng chuyền nam, nữ Trường Đại học Vinh tham gia thi đấu tại Giải bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nữ cán bộ, viên chức khối thi đua các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh diễn ra trong 2 ngày 02, 03/11/2019

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần