BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 14

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 03/12/2018

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường

(Sáng: 6h30; Chiều: 12h30)

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Đội SVTN tình nguyện; Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

08:00

Rà soát Thuyết minh, Dự trù kinh phí và đốc thúc tiến độ các  Nhiệm vụ ETEP 2018

TS. Lê Quang Vượng

Theo Công văn 1270/ĐHV-ETEP ngày 07 tháng 11 năm 2018

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp trực tuyến về Quản lý tài chính, kế toán và kế hoạch năm 2018, 2019 tại cấp trường của Chương trình ETEP với Ngân hàng Thế giới theo công văn số 505/CV-ETEP của BQL CT ETEP TW

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- ThS. Đậu Đăng Tuấn;

- TS. Lê Thế Cường;

- TS. Vũ Chí Cường.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nhà trường làm việc với Đoàn kiểm tra công tác pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Đoàn kiểm tra công tác pháp chế theo Quyết định 5109/QĐ-BGDĐT, ngày 26/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, KH-TC, Đào tạo, ĐT Sau đại học, GDTX, TTrGD;

- BCN Khoa Luật, Bộ phận pháp chế theo Quyết định.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Trường Đại học Vinh làm việc với Công ty K-Job Hàn Quốc

GS.TS Đinh Xuân Khoa,

Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, KH-TC, TT HTSV&QHDN, Viện KT&CN

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 04/12/2018

08:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 11/2018

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:45

Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri Triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ Đoàn  - Hội phiên tháng 12

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Theo Thông tin triệu tập

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 05/12/2018

07:50

(Tiết 2) Hội thi NVSP nội dung thi giảng của sinh viên khoa SP Ngoại ngữ tại lớp 10A13 Chất lượng cao

Ban tổ chức

Ban Giám khảo theo Quyết định.

Tầng 2, nhà Đa năng

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 12/2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

09:40

(Tiết 4) Hội thi NVSP nội dung thi giảng của sinh viên Viện SPTN tại lớp 11A2 Trường THPT Chuyên

Ban tổ chức

Ban Giám khảo theo Quyết định.

 

19:30

Tổ chức sinh hoạt cộng đồng cho sinh viên ở Ký túc xá cơ sở 2

Ban Quản lý Cơ sở II

Cán bộ phụ trách các lớp sinh viên ở Ký túc xá, toàn bộ sinh viên ở Ký túc xá

Trung tâm GDQP & AN

19:30

Đại hội chi đoàn cán bộ phòng ban

BTV Đoàn TN

Đại biểu và thành phần theo thông tin triệu tập

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 06/12/2018

07:00

(Tiết 1) Thao giảng cấp Trường, học phần: Thể chế chính trị đương đại của giảng viên Vũ Thị Phương Lê, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Giảng viên Vũ Thị Phương Lê, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, BLĐ Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn và các giảng viên trong bộ môn

Phòng học A3.103

08:00

Làm việc với Công ty Trí Nam mua BHYT

TT CNTT

Tổ tư vấn giám sát; Công ty Trí Nam; TT CNTT; Trạm Y tế (đ/c Tân, Yến); Phòng KHTC (đ/c Bắc Giang, đ/c Diệu, đ/c Lương).

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:30

Họp Bổ sung minh chứng và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký theo Quyết định 1185-QĐ/ĐHV ngày 23/10/2017; Trưởng các đơn vị: ĐBCL, ĐT, CTCT-HSSV, HCTH, TCCB, KH-TC, KĐCLGD, KH&HTQT, QT-ĐT, TT TTTV NTH, TT CNTT, TT TN-TH, Đoàn TN, TT Nội trú, TT DV HTSV&QHDN

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Làm việc với Công ty Trí Nam về Quản lý điểm

TT CNTT

Tổ tư vấn giám sát; Công ty Trí Nam; TT CNTT; Trung tâm ĐBCL, Phòng Đào tạo.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Chương trình tuyển dụng ‘Thắp sáng tài năng cùng Tuấn Việt”

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

Đại diện các đơn vị: Trung tâm DV,HTSV&QHDN; khoa Kinh tế; các sinh viên tham gia chương trình theo kế hoạch

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 07/12/2018

08:00

Hội thi NVSP năm 2018: Phần thi Thiết kế đồ dùng dạy học phục vụ các bài học của chương trình phổ thông

Ban Tổ chức

- Ban Giám khảo theo Quyết định;

- Các đội thi

Phòng học A4.102

08:00

Họp giao ban các đơn vị tại cơ sở II

Ban Quản lý Cơ sở II

Trưởng các đơn vị: Viện NN&TN, Khoa GDTC, Khoa GDQP

Văn phòng Ban QLCS2

08:00

Làm việc với Công ty Trí Nam về Quản lý đào tạo ngắn hạn

TT CNTT

Tổ tư vấn giám sát; Công ty Trí Nam; TT CNTT; Trung tâm GDTX (Tổ đào tạo tuyển sinh); Phòng KHTC (đ/c Bắc Giang; đ/c Hoàng)

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:30

(Tiết 3) Đánh giá tập sự giảng viên, học phần: Cơ sở quản lý tài nguyên và môi trường của giảng viên tập sự Hoàng Thị Thủy, Viện NN&TN

Giảng viên tập sự Hoàng Thị Thủy, Viện NN&TN

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban lãnh đạo Viện NN&TN và các giảng viên trong bộ môn

Phòng học A5.302

09:00

Hội thi NVSP năm 2018: Nội dung thi Xử lý các tình huống sư phạm

Ban Tổ chức

- Ban Giám khảo theo Quyết định;

- Các đội thi

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội thi NVSP năm 2018: Phần thi Thiết kế hoạt động trải nghiệm cho học sinh phổ thông

Ban Tổ chức

- Ban Giám khảo theo Quyết định;

- Các đội thi

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Nhà trường làm việc với Phòng PA03 Công an tỉnh Nghệ An

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Lãnh đạo phòng PA03 Công an tỉnh Nghệ An;

- Ban Giám hiệu (PGS.TS Nguyễn Huy Bằng);

- Trưởng các đơn vị: TCCB, CTCT-HSSV, HCTH, VP Đảng-Đoàn thể, TT DV, HTSV&QHDN, TT Nội trú, BQL Cơ sở II.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Làm việc với Công ty Trí Nam về Quản lý xét tốt nghiệp và Quản lý chứng chỉ

TT CNTT

Tổ tư vấn giám sát; Công ty Trí Nam; TT CNTT; Phòng Đào tạo; Phòng HCTH; Phòng KH-TC (đ/c Bắc Giang, đ/c Diệu).

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 08/12/2018

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lê Văn Hiển, chuyên ngành: Toán Giải tích

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Tập trung Nghiên cứu sinh lần 2, năm 2018

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số:1278/ĐHV-SĐH, 8/11/2018

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 09/12/2018

07:30

Tổ chức ngày “Chủ nhật xanh” tháng 12/2018

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Theo Kế hoạch số 136 KH/ĐTN của BTV Đoàn trường

Khuôn viên trường Đại học Vinh, CS1, CS2, Trung tâm GDQP - AN.

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Văn Thắng, chuyên ngành: Toán Giải tích

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Phan Thị Cẩm Vân, chuyên ngành: Lịch sử Thế giới

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Cả tuần

- CB, GV, HV, SV toàn trường thực hiện tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2018 - 2019.

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 (hướng dẫn đăng trên Ioffice và Website Trường)

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần