BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 20

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 14/01/2018 đến ngày 20/01/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/01/2019

07:00

Thi HSG Quốc gia 2019 tại HĐ thi Trường Đại học Vinh

Chủ tịch hội đồng thi

Hội đồng coi thi theo Quyết định

Nhà G + nhà D1

07:30

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền,

Đ/c Thiều Đình Phong

Phòng họp tầng 4, Nhà A, Tỉnh ủy Nghệ An

14:00

BGH Nhà trường làm việc với Trung tâm Giáo dục thường xuyên

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BGH;

- BGĐ, Tổ trưởng Tổ đào tạo - TS TT GDTX;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, Thanh tra Pháp chế, ĐBCL, CNTT, Giáo dục, Luật, TT BDNVSP, Trưởng VP Đại diện tại TP HCM và Thanh Hóa

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 15/01/2019

07:00

Thi HSG Quốc gia 2019 tại HĐ thi Trường Đại học Vinh

Chủ tịch hội đồng thi

Hội đồng coi thi theo Quyết định

Nhà G + nhà D1

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trương Thị Kim Anh, chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp Ban Quản lý Chương trình ETEP về TEIDI

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BQL Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh;

- TT ĐBCL; Đại diện lãnh đạo TT KĐCLGD

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 16/01/2019

07:30

Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

Đ/c Trần Viết Quang

Phòng họp tầng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

07:30

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Đ/c Nguyễn Thái Dũng

Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh

08:00

Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Phòng họp tầng 4, Nhà A, Tỉnh ủy Nghệ An

13:30

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Anh Dũng,

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Phòng họp tầng 4, Nhà A, Tỉnh ủy Nghệ An

14:00

Họp Ban Quản lý Chương trình ETEP với các viện/khoa đào tạo sư phạm

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BQL Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh;

- Viện trưởng, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn PPGD các viện/khoa: Viện SPTN, Viện SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa SP Ngoại Ngữ.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Chương trình tư vấn tâm lý học đường

TS. Tăng Thị Thanh Sang, GĐ TT BDNVSP

- TT Bồi dưỡng NVSP;

- Lãnh đạo các đơn vị: Khoa Giáo dục, Viện KHXH&NV

VP TT BDNVSP, tầng 6, Nhà Điều hành

15:30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

16:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 17/01/2019

07:30

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 1/2019

Ban Tuyên giáo Trung ương

Đ/c Thái Văn Thành,

Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

Đ/c Trần Viết Quang

Phòng họp tầng 4, Nhà A, Tỉnh ủy Nghệ An

07:30

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh

14:00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Đ/c Thái Văn Thành

Trung tâm Hội nghị Thành phố Vinh, số 25 đường Lê Mao

14:00

BGH Nhà trường làm việc với Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BGĐ TT TTTV, Tổ trưởng chuyên môn, CT Công đoàn bộ phận;

- Trưởng các đơn vị: TCCB, Đào tạo, KH-TC, ĐBCL

Phòng họp tầng 5, Nhà Thư viện

Thứ Sáu, ngày 18/01/2019

07:30

Hội nghị khoa học cán bộ, giảng viên trẻ, năm học 2018 - 2019

BTV Đoàn trường

Theo Thông tri triệu tập, Giấy mời và các ĐVTN quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Giáo dục (sửa đổi)

BGH Nhà trường

Theo Thông tri triệu tập

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cao học khóa 24 (bổ sung)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các Khoa/Viện, Chủ nhiệm chuyên ngành có học viên tốt nghiệp;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo SĐH, HCTH, KH-TC, Thanh tra - Pháp chế

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Giao lưu hữu nghị mừng Xuân Kỷ Hợi

Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An

- BGH (PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng);

- P. KH&HTQT (ThS. Nguyễn Văn Hải), P. CTCT-HSSV (ThS. Hoàng Ngọc Diệp)

Trường Đại học Công nghiệp Vinh

15:00

Họp triển khai làm báo cáo thống kê năm học 2018 - 2019 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, CTCT-HSSV, KH-TC, CNTT, Đào tạo, GDTX, Sau ĐH

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 19/01/2019

07:00

Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2019

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Phòng Đào tạo, TT DV, HTSV&QHDN, Ban Truyền thông, Đoàn TN - Hội SV

- Các Khoa/Viện

Science Square

Chủ Nhật, ngày 20/01/2019

07:00

Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2019 tại Thanh Hóa

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo, TT DV, HTSV&QHDN, Ban Truyền thông, Đoàn TN - Hội SV

Trường ĐH VH-TT&DL Thanh Hóa

Cả tuần

Các Khoa/ Viện, Phòng CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền sinh viên thực hiện ôn, thi kết thúc học phần nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần