BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 22

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 28/01/2018 đến ngày 03/02/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 28/01/2019

15:00

Giao ban Công tác HSSV

ThS. Đặng Thị Thu, Phó TP phụ trách phòng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 29/01/2019

08:00

Kiểm tra cơ sở vật chất, niêm phong, bàn giao tài sản cho Ban trực Tết (Cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu, Ban trực Tết theo Quyết định, các đơn vị liên quan

Các cơ sở của Trường

Thứ Tư, ngày 30/01/2019

08:00

Kiểm tra cơ sở vật chất, niêm phong, bàn giao tài sản cho Ban trực Tết (Cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu, Ban trực Tết theo Quyết định, các đơn vị liên quan

Các cơ sở của Trường

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thủy, chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Họp hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên hệ Vừa làm vừa học, Giáo dục từ xa

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định 211/QĐ-ĐHV ngày 28/01/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hoàng Thị Duyên, chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

15:00

Họp trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH;

- Chủ tịch, thư ký Hội đồng trường;

- Chủ tịch, Phó CT Công đoàn; Bí thư, Phó BT Đoàn trường; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Hội SV;

- Trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 31/01/2019

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 01/02/2019

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 02/02/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 03/02/2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Các đơn vị làm báo cáo thống kê giáo dục năm học 2018 - 2019 theo chỉ đạo của BGH Nhà trường

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần