BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 24

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 28/01/2018 đến ngày 03/02/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11/02/2019

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 12/02/2019

07:00

Khai giảng học GDQP-AN đợt 1, học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 59 Viện SPTN, Viện SPXH và Khoa SP Ngoại ngữ

TT GDQP&AN

- Cán bộ TT GDQP&AN;

- Đại diện BQL Cơ sở II;

- Các đại đội trưởng và toàn thể sinh viên học GDQP - AN.

TT GDQP&AN

14:00

Họp tổ chức các hoạt động của Cơ sở II

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH (đ/c Thành, đ/c Hiền);

- Trưởng các đơn vị: TCCB, KH-TC, QT&ĐT, HCTH, TT DV, HTSV&QHDN, Đoàn TN - Hội SV, Trưởng, phó BQL Cơ sở II

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban Công tác HSSV

ThS. Đặng Thị Thu, Phó TP phụ trách phòng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 13/02/2019

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 14/02/2019

09:00

Nghiệm thu giáo trình: “Luật hình sự Việt Nam” của TS. Lưu Hoài Bảo (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

15:30

Nhà trường đón tiếp và làm việc với Tư lệnh Quân khu 4

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH, Chủ tịch Hội đồng Trường;

- BGĐ, BCN Khoa GDQP

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

[Talk Show] - HOW TO BE CONFIDENT

BCN Khoa Luật

- Đại biểu khách mời;

- CBGV, SV Khoa Luật.

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 15/02/2019

08:00

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (Chuyển lịch sang 09:00 thứ Hai, 19/02/2019)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ phát động Tết trồng cây và 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

BTV Công đoàn

- Trân trọng kính mời: BTV Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Hội đồng Trường, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Trưởng các đơn vị tham dự;

- BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch các công đoàn bộ phận;

- Cán bộ, viên chức BQL CS II, các đơn vị tại CSII, đại biểu sinh viên (BQL CSII thông báo và điều động);

Làng sinh viên Trường Đại học Vinh tại cơ sở 2

14:00

Họp về xây dựng Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Vinh

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, TT CNTT, Đào tạo, TTr-PC, HCTH, Đảm bảo chất lượng, Kiểm định chất lượng, Khoa SP Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 16/02/2019

08:00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- BGH Nhà trường;

- BGH Trường Đại học Hà Tĩnh và đại diện các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh;

- BGĐ TT Bồi dưỡng NVSP;

- Các học viên theo Quyết định.

Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ Nhật, ngày 17/02/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Các đơn vị làm báo cáo thống kê giáo dục năm học 2018 - 2019 theo chỉ đạo của BGH Nhà trường

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần