BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 25

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 18/02/2018 đến ngày 24/02/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/02/2019

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 19/02/2019

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 20/02/2019

14:30

Hội Cựu giáo chức tổ chức chúc thọ  và gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

BCH Hội Cựu giáo chức

- Trân trọng kính mời: BGH, Chủ tịch Hội đồng trường, BTV Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Trưởng các đơn vị.

- Hội viên Hội Cựu giáo chức Trường

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 21/02/2019

08:00

Họp về công tác quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng, phó: Phòng Đào tạo, Phòng HCTH, Ban Truyền thông, Giám đốc TT CNTT;

- Lãnh đạo các khoa/viện phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 22/02/2019

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 23/02/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 24/02/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần