BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 29

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 18/03/2018 đến ngày 24/03/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Chào mừng Tháng Thanh niên năm 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/03/2019

08:00

Họp rà soát công việc tháng 3/2018

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, HCTH, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, KH&HTQT, TTrPC, GDTX, CNTT, ĐBCL, KĐCLGD, DV, HTSV&QHDN, Đoàn TN, VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Chương trình “Ngày sách và bạn trẻ” (cả tuần)

Trung tâm DV, HTSVQHDN

 

Theo Công văn số 204/ĐHV-HTSVQHDN ngày 11/3/2019

Sân trước Nhà Truyền thống

15:00

Nghiệm thu thép cọc móng công trình Trung tâm Khảo thí

Phòng QT&ĐT

- Đại diện BGH;

- Trưởng (Phó) các đơn vị: KH-TC, Ban Thanh tra nhân dân, phòng Thanh tra - Pháp chế.

Hiện trường thi công xây dựng công trình Trung tâm Khảo thí

17:00

Họp Ban chủ nhiệm, Ban cán sự CLB, Đội, Nhóm toàn trường triển khai Chương trình Trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên” và Hội thảo Kết nối công tác Đoàn trường học

TS. Thiều Đình Phong, Bí thư Đoàn trường

Theo Thông tri triệu tập

Phòng A1.204

19:30

Học chuyên đề “Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS. GVCC

Phạm Minh Hùng

 

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 19/03/2019

07:00

Kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trường THSP

Trường THSP

- Tổ kiểm tra của Trường THSP;

- Đại diện các đơn vị: KH-TC, TTr-PC, TT DV, HTSV&QHDN

Các nhà ăn Trường THSP

08:00

Họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018: Hội đồng Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ

Phòng KH&HTQT

Theo Quyết định số 358/QĐ-ĐHV ngày 27/02/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

10:00

Họp triển khai kế hoạch làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy

BTV Đảng ủy; BGH; Chủ tịch HĐT; Đại diện các đơn vị: HCTH, KHTC (đ/c Dũng), QT&ĐT (đ/c Quý); TCCB, VP Đảng - Đoàn thể, Đoàn TN

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018: Hội đồng Khoa học Giáo dục

Phòng KH&HTQT

Theo Quyết định số 358/QĐ-ĐHV ngày 27/02/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Kiểm tra tiến độ công việc triển khai tại Làng Sinh viên Cơ sở II

(Phòng HCTH bố trí xe, xuất phát từ 14:00 tại Trường)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, QT&ĐT, KH-TC, CNTT, Thư viện, Y tế TT.DV,HTSV&QHDN

- Trưởng, Phó BQL Cơ sở II

Làng Sinh viên Cơ sở II

19:30

Học chuyên đề “Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC

Lê Đức Giang

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 20/03/2019

08:00

Họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018: Hội đồng Khoa học  Xã hội và Nhân văn

Phòng KH&HTQT

Theo Quyết định số 358/QĐ-ĐHV ngày 27/02/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Làm việc với Công ty Trí Nam: Góp ý thiết kế giao diện cho Quản lý xét học ngành 2 và Quản lý chứng chỉ 

Tổ tư vấn giám sát (đ/c Tấn)

Tổ tư vấn giám sát (đ/c Tấn, đ/c Hải), Phòng Đào tạo, Phòng KH-TC, Công ty Trí Nam.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:00

Họp hội đồng kiểm kê tài sản 2018

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng

-    Theo QĐ số 1249/QĐ-ĐHV ngày 26/12/2018

-    Lãnh đạo viện CN-HSMT

-    GĐ TT DV HSSV&QHDN

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:30

Làm việc với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐ Trường;

- Trưởng, phó các đơn vị: KH&HTQT, HTSVQHDN;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, Đào tạo, CTCTHSSV, Viện NN&TN, Viện CN HS-MT, Viện KHXH&NV, Khoa SP Ngoại ngữ;

- Đại diện Đoàn TN, Hội SV.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018: Hội đồng Khoa học Kinh tế - Luật

Phòng KH&HTQT

Theo Quyết định số 358/QĐ-ĐHV ngày 27/02/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Chương trình “Ngày Văn hóa Israel” tại Trường Đại học Vinh

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 21/03/2019

08:00

Làm việc với Công ty Trí Nam: Góp ý thiết kế giao diện cho Quản lý đào tạo ngắn hạn - Quản lý tài chính 

Tổ tư vấn giám sát (đ/c Bắc Giang)

TT CNTT (đ/c Tấn), Phòng KHTC (đ/c Bắc Giang, đ/c Diệu), TT GDTX (đ/c Sơn), Công ty Trí Nam

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Làm việc với Công ty Trí Nam: Góp ý thiết kế giao diện cho Quản lý đào tạo ngắn hạn - Quản lý tài chính  (tiếp buổi sáng)

Tổ tư vấn giám sát (đ/c Bắc Giang)

TT CNTT (đ/c Tấn), Phòng KH-TC (đ/c Bắc Giang, đ/c Diệu), TT GDTX (đ/c Sơn), Công ty Trí Nam

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Talk show: “Khởi nghiệp và hội nhập quốc tế của sinh viên”

Ban Quản lý Cơ sở II

- Đại biểu có giấy mời

- Sinh viên các khoa/viện học tại Cơ sở II

Hội trường TT.GDQP&AN

19:30

Học chuyên đề “Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC

Nguyễn Huy Bằng

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 22/03/2019

08:00

Nhà trường làm việc với Trường Đại học Hồng Đức

PGS.TS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng Trường

- Đoàn công tác của Trường Đại học Hồng Đức;

- Trường Đại học Vinh: Trưởng các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, KH&HTQT, HCTH, TTrPC, VP Đảng – Đoàn thể

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Chương trình “Chinh phục và bứt phá”

Trung tâm DV, HTSVQHDN

Theo Công văn

Sân trước KTX số 5

09:00

Nhà trường làm việc với Đoàn đánh giá ngoài của dự án FCB

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Toàn bộ thành viên Ban Quản lý dự án FCB Trường Đại học Vinh

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:00

Họp trực tuyến với GS. Hồ Tấn Nhựt về đào tạo tiếp cận CDIO

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, KH&HTQT, HCTH, ĐBCL;

- Ban nghiên cứu CDIO;

- Trưởng Bộ môn (cac ngành đào tạo CDIO);

- Giảng viên đã giảng dạy các học phần nhập môn: Sư phạm, Luật, Kinh tế, CNTT (báo cáo kết quả giảng dạy học phần nhập môn ngành)

- Những người quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:00

Tổ chức thi IELTS quốc tế đợt tháng 3/2019

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- Đại diện Hội đồng Anh

- Thí sinh dự thi

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Chương trình tọa đàm “Dám ước mơ - Dám thực hiện”

Trung tâm DV, HTSVQHDN

 

Theo Công văn

Sân trước KTX số 5

14:30

Họp tổng kết, rút kinh nghiệm công tác in ấn, đóng luận văn, luận án năm 2018; Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện; Chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo sau đại học;

- Đại diện lãnh đạo phòng KH-TC, ĐT Sau ĐH, TT CNTT;

- BGĐ Trung tâm TTTV Nguyễn Thúc Hào.

Phòng họp tầng 5, Trung tâm TTTV Nguyễn Thúc Hào

17:30

Họp giao ban Bí thư đoàn Viện, LCĐ

TS. Thiều Đình Phong, Bí thư Đoàn trường

Bí thư đoàn Viện, LCĐ

Phòng A1.204

19:00

Chương trình chia sẻ kinh nghiệm về “Câu chuyện khởi nghiệp” và giao lưu với các nghệ sĩ

Trung tâm DV, HTSVQHDN

 

Theo Công văn

Sân trước KTX số 5

Thứ Bảy, ngày 23/03/2019

07:00

Tổ chức thi IELTS quốc tế đợt tháng 3/2019

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- Đại diện Hội đồng Anh

- Thí sinh dự thi

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hoàng Thị Yến, chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

13:00

Tổ chức thi IELTS quốc tế đợt tháng 3/2019

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- Đại diện Hội đồng Anh

- Thí sinh dự thi

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Tầng 6, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 24/03/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Nhà trường triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 tại các trường THPT trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh theo kế hoạch

- Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính học theo lịch đã thông báo của phòng Tổ chức cán bộ

- Tổ biên soạn Lịch sử Trường Đại học Vinh “60 năm xây dựng và phát triển” (1959 - 2019) triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Công văn số 235/ĐHV-HCTH, ngày 15/3/2019, hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 10/4/2019

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần